เทคปีลิง (3) แหดิจิตอล

ส่วนนี้ของเทคประกอบด้วย แหสิ่งของ (device mesh) ใช้งานรอบตัว (ambient user experience) และเครื่องพิมพ์สามมิติ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,