กสทช. ถกผู้ว่า ภูเก็ต ใช้คลื่นวิทยุ 1 ปณ.รับมือภัยพิบัติ

กสทช. ถกผู้ว่า ภูเก็ต ใช้คลื่นวิทยุ 1 ปณ.รับมือภัยพิบัติ

กสทช.หารือผู้ว่าฯ ภูเก็ต เตรียมใช้คลื่นวิทยุ 1 ปณ.รับมือภัยพิบัติ และรับฟังปัญหาการสื่อสารในเหตุฉุกเฉิน…

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประกอบด้วย นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ พร้อมที่ปรึกษานายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ นายทศพร ซิมตระกูล และนายวรรณะ เศรษฐพงค์ ผอ.สำนักงานกสทช.เขต 11 เข้าพบนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือถึงสถานการณ์การสื่อสารเตรียมความพร้อมในเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ กสทช.ธวัชชัย ได้นำเสนอคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภูเก็ต เอฟเอ็ม 89.0 เมกะเฮิรตซ์ ให้ทางจังหวัดนำไปใช้เป็นช่องทางหนึ่งของสื่อสารกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ พร้อมนำเสนอให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาโครงการโทรทัศน์และวิทยุดิจิตอล

นายธวัชชัย กล่าวว่า คลื่น 1 ปณ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 2 คลื่นที่ กสทช.สามารถเรียกคืนคลื่นวิทยุกลับมาอยู่ในความดูแลได้ รวมทั้งคลื่นเอฟเอ็ม 98.0 เมกะเฮิรตซ์ จ.กรุงเทพฯ? โดยคาดหวังว่าสถานีแห่งนี้จะเป็นคลื่นวิทยุต้นแบบประเภทบริการสาธารณะ เพราะขณะนี้ กสทช.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ในการออกใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจการประเภทสาธารณะ ประเภทธุรกิจ และประเภทชุมชน นอกจากนี้ ได้พูดคุยถึงกรณีปัญหาระบบสื่อสารที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ กสทช.จะต้องไปหารือกับผู้ให้บริการว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรต่อไป

นายตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในรายละเอียดนั้นคงจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดว่าจะดำเนินการได้อย่างไร รวมถึงการพัฒนาโครงการโทรทัศน์และวิทยุดิจิตอลในอนาคต ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่

ขณะที่ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา กสทช.สุภิญญา และ กสทช.ธวัชชัย พร้อมคณะ เข้าร่วมเวทีประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต จัดโดยทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้าภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งเป็นหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินหรือ ทีม DMAT ทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตลอดจนอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยภูเก็ต ประมาณ100 คน

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการภัยพิบัติในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา กสทช.ถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเตรียมความพร้อมหรือดูแลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ซึ่งการมาร่วมประชุมครั้งนี้ ต้องการมารับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาของคนในพื้นที่ว่าต้องการให้ กสทช.สนับสนุนเรื่องไหนบ้าง เพราะหน้าที่หลักของ กสทช.คือการทำงานเชิงนโยบายที่จะออกประกาศต่างๆ และสร้างหลักประกันว่า เมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วด้านกิจการวิทยุและโทรทัศน์ จะสามารถเป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทันท่วงทีเช่นเดียวช่องทางด้านโทรคมนาคม จะต้องมีแผนสำรอง ในกรณีที่สัญญาณหลักของระบบสื่อสารล่ม หรือไม่สามารถใช้การได้ นอกจากนี้ กสทช.ธวัชชัย กสทช.สุภิญญา และคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุ 1 ปณ. บริเวณเขารัง ต.ตลาดใหญ่ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานเขต 11 ภูเก็ต ด้วย.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,