กองทัพเรือเผยโฉมยานใต้น้ำ!

ยานใต้น้ำไร้คนขับลำนี้มีลักษณะคล้ายเรือดำน้ำทุกกระเบียด พัฒนาเพื่อใช้ฝึกตรวจจับ และทำลายเรือดำน้ำข้าศึก

พลเรือเอก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่นายทหารโครงการวิจัยและพัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับฝึกปราบเรือดำน้ำพูดถึงยานใต้น้ำลำนี้ว่าเป็นมีคุณลักษณะเหมือนเรือดำน้ำที่ใช้ทางการทหาร แต่มีขนาดเล็กกว่า เพื่อใช้เป็นเป้าเพื่อให้กองทัพเรือทำการฝึกปราบเรือดำน้ำ

?

ข่าวไอที | เกมส์ | ทีวี | ดารา | ภาพยนตร์

?

“การตรวจพบเรือดำน้ำทำได้ยากแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยก็ตาม กำลังพลประจำเรือผิวน้ำ จึงต้องฝึกฝนอย่างหนักจึงจะมีขีดความสามารถ ‘ปราบเรือดำน้ำ’ ของข้าศึกได้ การฝึกที่ดีที่สุด คือ การฝึกค้นหาและปราบเรือดำน้ำจริง ” หัวหน้าโครงการฯ กล่าว

แต่กองทัพเรือไม่มีเรือดำน้ำประจำการ คณะวิจัยซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกองทัพไทย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับ เพื่อใช้เป็นเป้าฝึกปราบเรือดำน้ำบนนโยบายการพึ่งพาตนเองของกระทรวงกลาโหม

โครงการปัจจุบันอยู่ในระยะสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการทดสอบการทำงานของยานใต้น้ำในบริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี และจะปิดโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 เพื่อส่งมอบยานใต้น้ำไร้คนขับ จำนวน 3 ลำ ให้กองทัพเรือไว้ใช้ในราชการต่อไป

ยานใต้น้ำรุ่นแรกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2543 เป็นยานรูปร่างคล้ายตอร์ปิโด ความยาว 3 เมตร น้ำหนัก 300 กก. ดำน้ำลึกสุด 30 ม. ใช้กำลังแบตเตอรี่ขับใบจักร อยู่ใต้น้ำติดต่อกันได้นาน 2 ชั่วโมง แล่นด้วยตัวเองในลักษณะอิสระ และจะลอยขึ้นมาเมื่อหมดพลังงานขับเคลื่อน ทำให้มีปัญหาในการเก็บกู้

ยานใต้น้ำลำปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงจนมีขีดความสามารถสูงกว่ารุ่นแรกมาก สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 5 นอต มีระบบหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และสามารถส่งคลื่นวิทยุบอกตำแหน่งไปยังเรือใหญ่ ทำให้สามารถตามเก็บยานขึ้นจากน้ำได้ง่าย มีระบบส่งสัญญาณเสียงใต้น้ำ ทำให้เกิดสัญญาณปรากฏบนจอโซนาร์ของเรือผิวน้ำได้เหมือนสถานการณ์จริง

ยานรุ่นใหม่สามารถกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ถึง 10 รูปแบบ ภายใต้งบประมาณรวมประมาณ 9 แสนบาท เทียบกับของต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน จะมีราคาถูกกว่าราว 5 เท่า

” ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ ทุกระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ ไม่มีปัญหาการรั่วซึม สามารถเคลื่อนที่ท่ามกลางกระแสน้ำ และสภาวะแวดล้อมจริงได้ดี’ หัวหน้าโครงการกล่าวภายหลังการทดสอบเสร็จสิ้น

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

Tags: , ,