‘ไซแมนเทค-สพธอ.’ ผนึกกำลังเสริมเกราะป้องภัยร้ายไซเบอร์

'ไซแมนเทค-สพธอ.' ผนึกกำลังเสริมเกราะป้องภัยร้ายไซเบอร์

ไซแมนเทค เซ็นเอ็มโอยู สพธอ. เสริมศักยภาพการรับมือภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต เร่งสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่เหมาะสมแก่คนไทย…

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ไซแมนเทค ได้ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ซึ่งมีความรับผิดชอบดูแลศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เพื่อพัฒนาความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต และสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับคนไทย ซึ่งไซแมนเทคจะให้ความช่วยเหลือแก่ไทยเซิร์ตและ สพธอ. ในการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยการจัดตั้งและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมถึงการจัดหาเครื่องมือของไซแมนเทคเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัย คุกคามภายในเครือข่าย

โดยในบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ สพธอ.ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Attack Quarantine System (AQS) ของไซแมนเทค ซึ่งเป็นเครือข่าย Honeypot (ฮันนีพอท) แบบอัตโนมัติที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจจับและรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามออนไลน์ โดยไซแมนเทคจะจัดส่งรายงานในรูปแบบรายสัปดาห์ให้แก่ สพธอ. โดยระบุถึงจำนวนมัลแวร์ที่ตรวจพบ ข้อมูลคุณลักษณะของมัลแวร์ รวมถึงวิธีการและคำแนะนำสำหรับการกำจัดภัยคุกคามดังกล่าว

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เชื่อว่าความร่วมมือกับไซแมนเทคในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ได้ดีขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และฐานความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตของไซแมนเทค ซึ่งจะช่วยเสริมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ รวมถึงอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคน

นายอิเลียต ซานโตสซ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการภาครัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ไซแมนเทคพบจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากประสบการณ์และฐานความรู้ของไซแมนเทคเกี่ยวกับการเติบโตของภัยคุกคาม ซึ่งมีความซับซ้อนตลอดจนข้อมูลผลกระทบ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามออนไลน์และการปกป้องดูแล เครือข่ายในเมืองไทย ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยง ช่วยปกป้องผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสภาพแวดล้อมออนไลน์เมืองไทย

นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความร่วมมือด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ไซแมนเทคจะเข้าร่วมในกิจกรรมของ สพธอ.สำหรับการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อสร้างความตื่นตัวของผู้ใช้งานในเมืองไทยในแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,