พีพีทีวี ทุ่มงบด้านคอนเทนต์กว่า 1,000 ล้านบาท

พีพีทีวี เอชดี เสริมทัพตอบโจทย์ผู้ชม เปิดตัวละครใหม่เฟสแรก ปี 2559 จากผู้จัดละคร 9 ค่ายกว่า 10 เรื่อง พร้อมทุ่มงบด้านคอนเทนต์กว่า 1,000 ล้านบาท ปีหน้า ชูละครไทย กีฬา ข่าว เพื่อขยายฐานผู้ชม ดึงเรตติ้งโตต่อเนื่องรั้งท็อปเท็นทีวีดิจิตอล

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

สมาร์ทโฟนราคา3,000-7,000 บาทมาแรง

สมาร์ทโฟนราคา3,000-7,000 บาทมาแรง

เดิมนั้น ระดับราคาประมาณ 3,000 บาท จะเป็นฟีเจอร์โฟน แต่ปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้ปรับราคาลงมา เพื่อให้สอดคล้องทุกความต้องการใช้งาน

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

กสทช.เผยยอดลงทะเบียนซิมผ่านแอพกว่า 43,000 เบอร์

กสทช.เผยยอดลงทะเบียนซิมผ่านแอพกว่า 43,000 เบอร์

กสทช. เผย1 เดือน ยอดลงทะเบียนซิมการ์ด ผ่าน” แอพ 2 แซะ” กว่า 43,000 เลขหมาย เตรียมขยายผ่านธนาคาร โมเดิร์นเทรด ร้าน 7-11

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

คาดตลาดซอฟต์แวร์ไทยปี 56 มูลค่าแตะ 40,000 ล้าน

ซิป้า แถลงผลสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ไทย คาดโตร้อยละ 22 ในปีนี้ และคาดการณ์ปี 57 ยังโตต่อเนื่อง เร่งสร้างบุคลากรรองรับความต้องการตลาด…

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) แถลงผลสำรวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2555/2556 และประมาณการปี 2557 (ICT Market 2012/2013& Outlook 2014) โดย นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ ซิป้า เปิดเผยว่า ในปีนี้ ซิป้าได้ทำการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งได้มีการปรับปรุงวิธีการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และกรอบนิยามในตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวให้มีความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น เพื่อผลการสำรวจที่น่าเชื่อถือซึ่งภาคเอกชนและภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนได้มีการสำรวจบุคลากรด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเป็นปีแรกอีกด้วย

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงผลการสำรวจว่า ในปี 2555 ภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยมีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 31,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ราวร้อยละ 24 โดยจำแนกเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าการผลิต 5,877 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 24.7 และบริการซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าการผลิต 26,102 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 23.9 ขณะที่ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว มีมูลค่าการผลิต 4,218 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.4

ส่วนในปี 2556 มีการประมาณการเบื้องต้นว่า ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยจะมีมูลค่าการผลิตในประเทศไทยกว่า 39,096 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 22.2 โดยจำแนกเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 7,962 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 35.5 และบริการซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 31,134 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.3

ทั้งนี้ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อัตราการเติบโตในช่วงหลังจะชะลอตัวลง แต่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยนอกจากการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว พบว่าในปี 2555 มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์กรอีกอย่างน้อย 686.3 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 12 สำหรับตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนั้นมีมูลค่าการผลิต 4,886.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 15.9 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

สำหรับมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2557 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 44,026 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 12.6 และสำหรับตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 5,864 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 20

ด้านการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประเทศไทยยังคงมีการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ไม่มากนัก โดยในปี 2555 มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยอยู่ที่ 817 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการผลิตและบริการซอฟต์แวร์ทั้งหมด โดยจำแนกเป็นมูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 242 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกบริการซอฟต์แวร์ 575 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการส่งออกซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวค่อนข้างมาก โดยในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว 1,742 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.3 ของมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว คือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกแขนง.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ปณท ฉลองแสตมป์ไทยทะลุชุด 1,000 ในรอบ 130 ปี

ปณท ฉลองแสตมป์ไทยทะลุชุด 1,000 ในรอบ 130 ปี

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ชุดที่ 1,000 ในประวัติศาสตร์ 130 ปี เป็นแสตมป์ชุด 2 งานแสตมป์โลก สะท้อนภาพงานศิลป์ช่างหลวงวิจิตรงดงามยิ่ง จัดนิทรรศการ ?สามศิลป์ ไม่กินกัน? กระตุ้นต่อมอาร์ตพร้อมชวนคนไทยร่วมค้นหาความภูมิใจในงานศิลป์ไทย 3 แขนง…

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นางเธียรทิพย์ ไชยชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ปณท เปิดตัวแสตมป์ชุดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 2) ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นที่ระลึก ในงานแสตมป์โลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้แล้ว แสตมป์ชุดนี้ยังถือเป็นชุดที่ 1,000 ในรอบ 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย และ 130 ปีแสตมป์ไทยอีกด้วย

?แสตมป์ไทยได้เดินทางมายาวนาน นับตั้งแต่ดวงแรกในชุดโสฬส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 130 เราได้ผลิตแสตมป์ออกมารวมกันแล้วเป็นชุดที่หนึ่งพัน ถ้านับจำนวนแบบจะมีราว 3,300 แบบ และจำนวนผลิตในรอบ 130 ปีจะมีทั้งสิ้นมากกว่าหมื่นล้านดวง วันนี้จึงถือเป็นหลักไมล์สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของตราไปรษณียากรไทย? รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและตลาด ปณท กล่าว

นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตัวแสตมป์ชุดดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด 8 แบบ ได้แก่ งานลายรดน้ำ งานปูนปั้น งานหัวโขน งานประดับมุก งานบุดุนโลหะ งานหล่อโลหะ งานจำหลักไม้ และงานประดับกระจกสี ราคาดวงละ 5 บาท รวมทั้งเปิดนิทรรศการ ?สามศิลป์…ไม่กินกัน? ที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มิถุนายน 2556 โดยมุ่งหวังกระตุ้นต่อมจินตนาการคนไทย ผ่านเรื่องราวของงานศิลป์ไทย 3 แขนง อันได้แก่ งานศิลป์พื้นบ้าน งานศิลป์ช่างหลวง และงานศิลป์ร่วมสมัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 0 2831 3856, 0 2831 3722 Line: stampinlove

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

เปิดม่าน ‘คอมมาร์ต 2012′ คอไอทีตบเท้าอัพเดต คาดเงินสะพัด 3,000 ล้าน

เปิดม่าน 'คอมมาร์ต 2012' คอไอทีตบเท้าอัพเดต คาดเงินสะพัด 3,000 ล้าน

เริ่มงานคอมมาร์ต วันแรก คนแห่ร่วมงานคึก ผู้จัดคาด 4 วัน เงินสะพัด 3 พันล้านบาท คาดสร้างมูลค่าให้ตลาดไอทีเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 12%…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังต้องเลื่อนจัดงานคอมมาร์ต ปลายปี เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน ?คอมมาร์ต ไทยแลนด์ 2012? ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มี.ค. โดยพบว่าบรรยากาศช่วงครึ่งเช้าหลังจากมีพิธีเปิดงาน ก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานคึกคักโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและคนทำงาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ปกครองพาลูกหลานมาเลือกชมสินค้าไอทีด้วย ขณะที่บูธจำหน่ายสินค้าไอทีหลายรายต่างได้การตอบรับจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก และมีการซื้อขายอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเริ่มงานเช่นกัน

นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานคอมมาร์ต กล่าวว่า การจัดงานคอมมาร์ตครั้งนี้ฉีกรูปแบบออกไปจากเดิม นอกจากการจำหน่ายสินค้าไอทียังมีกิจกรรมแข่งขันเกม Angry Birds กิจกรรมเฟ้นหา TJ Search และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้แนวคิดการจัดงานคอมมาร์ต สำราญโชว์

โดยการจัดงานคอมมาร์ตครั้งนี้ ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมและพร้อมที่สุด เพราะตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา ประกอบกับสินค้าไอทีมีการปรับลดราคาและผู้จำหน่ายสินค้าก็นำสินค้าหลายรุ่นมาทำตลาดหลังจากเกิดการชะลอตัวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นการทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ตลอดการจัดงาน 4 วัน โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 3,000 ล้านบาท ผู้เข้าชมงาน 8 แสนคน และคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าให้ตลาดรวมไอทีของประเทศเติบโตตามเป้าหมายได้ถึง 12%

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ หลายค่ายไอทีจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ ซึ่งเน้นรูปทรงบางเบาอย่างอัลตร้าบุ๊ก ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อไม่นาน อาทิ โตชิบาซึ่งจะเปิดตัวอัลตร้าบุ๊กขนาด 14 นิ้ว รุ่น Toshiba Satellite U840 เป็นครั้งแรก และ เดลล์ ซึ่งได้นำอัลตร้าบุ๊กรุ่น Dell Ultrabook XPS 13 มาจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีอัลตร้าบุ๊กอีกหลายแบรนด์มาเปิดตัวในราคาพิเศษอีกกว่า 10 รุ่น เช่นเดียวกับโน้ตบุ๊ก ที่หลายค่ายต่างนำมาเปิดตัวและจำหน่ายพร้อมโปรโมชั่น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ความรู้ผู้เข้าชมงานและผู้บริโภคในหัวข้อต่างๆ อาทิ กลยุทธ์การตลาดด้วย Location Based โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิธีการเลี้ยงลูกด้วย Tablet โดย บรรณาธิการนิตยสาร Commart , ฆ่าไวรัส โดยไม่มี AntiVirus ต้องทำอย่างไร Panda Software มีคำตอบให้กับทุกคน รวมทั้งกิจกรรมการประมูลสินค้าไอทีเริ่มต้นที่ราคา 1 บาท พิเศษสุด New iPad รุ่นล่าสุดมาโชว์พร้อมประมูล และสำหรับผู้ซื้อสินค้าไอทีครบทุก 3,000 บาท รับสิทธิ์คูปองชิงโชคลุ้นรับรถยนต์ นิสสัน มาร์ช มูลค่ากว่า 4 แสนบาท และสำหรับผู้ที่มียอดช็อปสูงสุดในงานรับตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง

ทั้งนี้ งานคอมมาร์ต ไทยแลนด์ 2012 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดช็อปสำราญแลนด์แดนไอที ตั้งแต่วันที่ 22-25 มี.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , , ,