1ปีทีวีดิจิตอล

1ปีทีวีดิจิตอล

?1 ครัวเรือน 1 คูปอง? ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นโครงการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีระบบดิจิตอลของประเทศไทย

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags: