นับวันถอยหลังประมูล 4จี คลื่น 1800 MHz. และ 900 MHz.

ก่อนที่จะถึงกำหนดวันเคาะประมูลจริงกสทช.เตรียมนำสื่อมวลชนดูสถานที่จริงที่ใช้ในการประมูล ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม ซึ่งมีห้องสำหรับรองรับดำเนินการประมูลอย่างเพียงพอ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , , , ,

บรรยากาศยื่นขอรับใบอนุญาตประมูลคลื่น 1800 MHz

แจสโมบายฯ และดีแทค ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แล้ว ที่สำนักงาน กสทช.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

รมว.ไอซีที เล็งนำคลื่น 1800 มาประมูลพร้อมกันหมด

รมว.ไอซีที เล็งนำคลื่น 1800 มาประมูลพร้อมกันหมด

รมว.ไอซีที ปิ้งไอเดียเล็งเสนอบอร์ด ดีอี นำคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่ยังไม่หมดสัมปทานมารวมกันเพื่อเปิดประมูลใบอนุญาตล่วงหน้าพร้อมกันทั้ง 50 เมกะเฮิร์ตซ ระบุ คลื่นที่พร้อมประมูลมีช่วงคลื่นน้อยเกินไป

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

จี้ 3 ค่าย ส่งข้อมูลเยียวยาลูกค้า กรณีคลื่น 1800

จี้ 3 ค่าย ส่งข้อมูลเยียวยาลูกค้า กรณีคลื่น 1800

“กทค.” จี้ “กสท-ทรู-ดีพีซี” ส่งข้อมูลเยียวลูกค้า กรณีคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพิ่ม พร้อมพิจารณาเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่…

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 56 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค.มีวาระหลักพิจารณาเรื่อง แผนคุ้มครองผู้บริโภคเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2556 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ 2556 หรือประกาศฯ ห้ามซิมดับ หลังจากให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) จัดส่งแผนมาตรการเยียวยามาเมื่อช่วงวันที่ 12-14 ก.ย. 2556

ทั้งนี้ บอร์ด กทค. มีมติเห็นชอบหลักการ แต่ให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย แก้ไขรายละเอียดมาให้ กทค. ประกอบด้วย จำนวนผู้ใช้บริการคงเหลือล่าสุด จำนวนยอดเงินคงค้างในระบบล่าสุด จากเดิมที่ส่งยอดลูกค้าและยอดเงินคงเหลือมาเป็นของเดือน ก.ค. ให้แจ้งจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถโอนย้ายผู้ให้บริการแบบคงสิทธิเลขหมายลุล่วงแล้ว รวมถึงปริมาณขีดความสามารถการโอนย้ายคงสิทธิเลขหมายต่อวัน และปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าที่ยังคงค้างในระบบให้อยู่ภายใต้หลักการของ กสทช. อย่างการออกมาตรการทางการตลาด กระตุ้นให้ลูกค้าโอนย้ายเลขหมาย ต้องแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบมาตรการเยียวยาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ต้องส่งข้อมูลมาให้ กทค. ทันต่อการประชุมในเรื่องมาตรการเยียวครั้งต่อไปในวันที่ 7 พ.ย. 2556

รักษาการ ผอ.กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม กสทช. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค. ยังพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังคงค้างมาตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 87 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จไปจำนวน 30 เรื่อง อาทิ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการร้องเรียนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยังกำหนดวันหมดอายุของบัตรโทรศัพท์ในระบบเติมเงิน (พรีเพด) ผู้ให้บริการไม่คืนเงินคงเหลือในระบบให้ผู้บริโภค เมื่อยกเลิกใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ และหักเงินในโทรศัพท์เป็นค่าบริการเสริมโทรศัพท์โดยผู้บริโภคไม่ได้ยินยอม.

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

กสทช.ย้ำรายได้คลื่น 1800 ช่วงขยายเวลาต้องส่งรัฐ

กสทช.ย้ำรายได้คลื่น 1800 ช่วงขยายเวลาต้องส่งรัฐ

กสทช.ย้ำ ช่วงขยายระยะเวลา 1 ปี คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ รายได้การดำเนินงานเยียวยาลูกค้าต้องส่งคืนรัฐเท่านั้น ขณะที่ผู้ให้บริการเป็นแค่ผู้ดำเนินการแทนรัฐ…

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 56 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า รายได้ในการดำเนินงานในมาตการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัมปทาน คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 56 ระหว่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) รวม 18 ล้านเลขหมาย ให้ใช้งานได้ต่ออีก 1 ปีนั้น รายได้ทั้งหมดจะต้องนำส่งรัฐทั้งหมด ส่วนผู้ให้บริการจะเป็นเพียงผู้ดำเนินการแทนรัฐเท่านั้น โดยต้นทุนที่ผู้ให้บริการจะสามารถนำหักจากรายได้จะมีเฉพาะต้นทุนค่าเช่าโครงข่าย และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งรวมถึงค่าเลขหมาย

เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับกรอบแนวทางในการคำนวณต้นทุนจะต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ 2 ข้อ คือ การคำนวณต้นทุนจะต้องอิงข้อมูลต้นทุน ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการขั้นสูงนาทีละไม่เกิน 99 สตางค์ ตามประกาศ กสทช.เรื่องอัตราขั้นสูงของบริการโทรคมนาคมฯ และการคำนวณต้นทุนจะต้องอิงจากเงินรายได้ผู้รับสัมปทาน นำส่งให้แก่ผู้ให้สัมปทาน

นายฐากร กล่าวอีกว่า ผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย ได้ส่งแผนเยียวยามาที่ กสทช.แล้ว แต่ยังขาดรายละเอียดของบางรายอยู่ อาทิ ทรูมูฟขาดยอดจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบัน เพราะทรูมูฟได้ส่งยอดสรุปของเดือน ก.ค. 2556 ส่วนดีพีซีนั้น ได้หารือแล้วว่า จะมีการโอนย้ายลูกค้า 7.4 หมื่นราย ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 1 เดือน ส่วน กสท ได้ส่งค่าเช่าโครงข่ายมาแล้ว โดยสำนักงาน กสทช.รับเรื่องและจะนำเสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ( กทค.) ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช.ได้เร่งรัดเสนอกรอบแนวทางดังกล่าวให้คณะทำงานตรวจสอบการนำรายได้ส่งรัฐทั้ง 5 ท่าน แต่ล่าสุด คณะทำงานยังไม่ได้มีการแต่งตั้งแต่อย่างใด ซึ่งสำนักงาน กสทช.รอรายชื่อที่มาจากกระทรวงต่างๆ อยู่ และคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าจะมีการสรุปแต่งตั้งแน่นอน.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

บอร์ด กทค.เห็นชอบกรอบประมูลคลื่น 1800 ช่วง ก.ย. 57

บอร์ด กทค.เห็นชอบกรอบประมูลคลื่น 1800 ช่วง ก.ย. 57

บอร์ด กทค. เห็นชอบกรอบระยะเวลา ประมูลคลื่น 1800 MHz ช่วง ก.ย. 57 ยึดรูปแบบประมูลแบบ 3จี 2.1 GHz เชื่อประกาศผลประมูลได้ ต.ค.57…

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 56 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบระยะเวลาการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ช่วงเดือน ก.ย. 2557 โดยยึดรูปแบบการประมูล 3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือน ต.ค. 2555 และคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ช่วงเดือน ต.ค. 2557 พร้อมทั้งให้ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ภายในต้นเดือน พ.ย.2557

ประธาน กทค. กล่าวต่อว่า ขั้นตอนการประมูล เริ่มจากเชิญชวนเข้าร่วมประมูลและชี้แจงต่อสาธารณะช่วง ส.ค. 2557 ต่อด้วยพิจารณาคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อ และชี้แจงรายละเอียดการประมูลเดือน ก.ย. 2557 ส่วนการพิจารณาประมูลคลื่น 1800 และ 900 MHz พร้อมกันนั้น ยังไม่สามารถสรุปว่าจะประมูลพร้อมกันหรือไม่ เพราะต้องรอให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) สรุปมาก่อนว่า ประมูลพร้อมกันแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนการประมูลคลื่น 800 MHz จะมีความซับซ้อนกว่าคลื่น 2100 MHz มาก เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีผู้ใช้มีการค้างอยู่ในระบบจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเด็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่เกิดจากผู้ที่ถือครองอยู่ไม่ยอมคืนคลื่นมายัง กสทช. และต้องให้เวลาทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อป้องการการเข้าใจผิด

ทางด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค. ยังมีมติแต่งตั้ง นายวันชัย วัฒนศักดิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมด้านกิจการโทรคมนาคม ทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมบอร์ด กทค.ทุกครั้ง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกเข้าใจการทำงานของ กทค.มากขึ้น เนื่องจากก่อนหน้าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 MHz

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ชี้ร่างประกาศ 1800 ขัดกฎหมายฟันธงออกไม่ได้

ชี้ร่างประกาศ 1800 ขัดกฎหมายฟันธงออกไม่ได้

จวกเละ! เปิดเวที ประชุมเฉพาะประเด็นปัญหาทางกฎหมายกรณีสิ้นสุดคลื่น 1800 นักกฎหมายรุมจวก กทค. ชี้ร่างประกาศฯ ?คุ้มครองผู้บริโภคขัดกฎหมาย…

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่วนงาน นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จัดการประชุมเฉพาะประเด็นเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และแนวทางแก้ไข ก่อนจะหมดอายุลงในวันที่ 15 ก.ย. 2556 ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) หลัง กสทช. เสนอร่างประกาศเรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานฯ

ฝ่ายหนึ่ง คือ กสทช. กำหนดให้ มีหน้าที่รวบรวมขึ้นมา ส่วนอีกฝ่ายที่โต้แย้งอยู่คือ กสท และ ทีโอที ในกรณีนี้ จากการศึกษา ข้อกฎหมายต่างๆ นักวิชาการ และผู้ที่เสนอความเห็นเห็นว่า ผู้ที่มีหน้าที่ในการถือครองคลื่น คือ กสทช.

นางสาวจันทจิรา เอี่ยมมยุรา หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า กสทช.ไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อมารองรับร่างประกาศฯ เพราะฐานอำนาจในการออกกฎหมายมีปัญหา กสทช. ไม่มีฐานอำนาจในการดำเนินการนี้ คณะกรรมการ กสทช. มีหน้าที่เพียงกำหนด แต่ไม่ใช่กำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ให้บริการให้บริการต่อ หลังหมดสัญญาสัมปทาน โดยรวมเห็นว่ามาตรการที่ปรากฏไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรการนี้กำหนดด้วยการมีมาตรการบางอย่างริดรอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกซึ่งในนี้ คือ กสท แต่ร่างนี้ บังคับให้ กสท ให้โครงข่าย และอุปกรณ์ และให้ลูกค้า หรือผู้ใช้สัมปทานใช้โครงข่ายเดิมต่อไป ดังนั้น หลังจากหมดสัญญานี้ กสท

?แต่ร่างประกาศเป็นการบังคับให้คู่สัญญาสัมปทานต้องทำหน้าที่เดิมต่อไป บังคับให้ กสท จับมือผู้ประกอบการต่อไป แม้ว่าจะเป็นเวลา 1 ปี แต่ไม่ได้บอกว่า 1 ปีหลังจากนี้ จะทำอย่างไรต่อ และถ้าพิจารณาดีๆ จะเห็นว่าริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคด้วย? หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ?มธ.

นายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าวว่า ร่างประกาศฉบับดังกล่าว กทค. อ้างว่า ถ้าไม่ออกร่างฯนี้ ขึ้นมาจะทำให้ซิมดับ ประชาชนเดือดร้อน ทั้งนี้ กทค. ต้องคำนึงด้วยว่า ร่างฯที่ออกมาต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย และต้องชอบด้วยกฎหมายซึ่งร่างฯ ดังกล่าวที่ออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะอ้างว่าคุ้มครองผู้บริโภค

?วันนี้ กสทช. ออกร่างฯ อะไรขึ้นมา กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ กสทช. ออกมาตราการใดใดก็ได้ โดยอ้างว่าคุ้มครองผู้บริโภคแต่ต้องชอบด้วยกฎหมาย ก่อนหน้านี้ คุณได้ทำอะไรแล้วหรือยัง หรือมีมาตรการอะไรบ้าง แต่มาตรการนี้ ก็ออกไม่ได้ เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นจึงเลือกไม่ได้ จึงต้องเลือกทางเลือกอื่นๆ? อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าว

นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า หากสมมติว่า กสทช. ไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้เกิดกรณีซิมดับกับผู้บริโภค แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย กสทช. อาจถูกฟ้องคดีได้ ว่ามีหน้าที่กำกับดูแล แต่ไม่ปฏิบัติ หรือละเลยหน้าที่ แต่ถ้า กสทช. เลือกทำร่างประกาศฉบับนี้ ก็อาจถูกบุคคลที่เดือดร้อนเสียหาย ฟ้องคดีได้เหมือนกัน ซึ่งคนที่เดือดร้อนเสียหายจากร่างประกาศ คือ บรรดาผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งที่มีส่วนได้เสีย หลังประกาศฉบับนี้ใช้แล้วเกิดความเสียหาย และผู้ฟ้องคดีเป็นกลุ่ม อาทิ สมาคมต่างๆ และมูลนิธิที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องพิจารณาว่าที่จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

นอกจากนี้ ก่อนหมดอายุสัญญาสัมปทาน กสทช. ควรมีบทบาท เช่น แจ้งล่วงหน้า หรือบอกให้เตรียมโอนย้าย แต่ถ้าแจ้งแล้วไม่ทำ รู้แล้วแต่ไม่ทำ กสทช. ก็อาจจะรอดตัวได้หลังเกิดเหตุซิมดับ อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายทุกคนรู้ว่าเมื่อซิมดับ จะหมดอายุสัมมปทาน โดยที่ทุกฝ่ายจะอ้างว่าไม่รู้ล่วงหน้าไม่ได้ พร้อมแนะนำให้ กสทช. เอาเวลาไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าดีกว่า เพราะปัญหา คือ กสทช. ไม่เคยแสดงให้เห็นต่อสาธารณะเลยว่า ย้ายได้หรือไม่ได้อย่างไร

นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่า ประกาศฉบับดังกล่าว ออกมาเพื่อคุ้มครอง กสทช. เพราะหากปล่อยให้ซิมดับ คนที่เดือดร้อนไม่ใช่ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังไม่เห็นว่าร่างประกาศฯ มีจุดไหนจะมีส่วนที่คุ้มครองผู้บริโภค นอกจาก คำว่า ชื่อ ที่ระบุว่า คุ้มครองผู้บริโภค

นายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าวว่า กสทช. รู้อย่างช้าสุดในเดือน ก.ย. 2555 ซึ่งอยู่ในการประชุมเรื่องการปรึกษาปัญหาว่าจะหาแนวทางอย่างไร ทั้งนี้ ในแง่กฎหมายบอกวิธีคืนคลื่นให้กสทช. ไปแล้วและกำหนดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่าขยายไม่ได้ นอกจากใช้วิธีการประมูล ต่อมามีการตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมการประมูลคลื่น ซึ่งคณะอนุฯ ระบุว่าอาจมีเหตบางอย่างทำให้ทำไม่ได้ตามกำหนด ซึ่งเรื่องนี้มีการปรึกษากันภายในโดย กสทช. ท่านหนึ่ง ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งมาหารือกัน ว่าหากประมูลไม่ทันจะทำอย่างไรดี ซึ่งคณะกรรมการมีการประชุมกันเมื่อ เม.ย.2556 ที่ผ่านมา และลงความว่า เจตนารมย์ของคลื่นความถี่เปลี่ยนจากของรัฐมาเป็นสาธารณสมบัติ โดยกำหนดให้ กสทช. เป็นผู้ดำเนินการแต่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อหมดสัญญาสัมปทานจะต้องคืนคลื่นโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงเป็นอย่างอื่นได้

?ผลจะทำให้ กสทช. ไม่มีอำนาจเป็นอย่างอื่นนอกจากคืนคลื่น และถ้าถามนักกฎหมายทุกคนก็จะได้คำตอบตรงกันทั้งหมด กสทช. ผิด อย่าไปดึงดัน ลากยาวให้มันผิดเข้าไปอีก เดี๋ยวจะติดบ่วงเข้าไปอีก? ?อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าว

นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ อนุกรรมการ กสทช.ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายการถือครองคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ กล่าวว่า มองว่าในร่างประกาศดังกล่าวนั้น มีข้อดีบางประการ อาทิ ร่างประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาที่ไปค้านอย่างชัดเจนเมื่สัญญาสัมปทานจบลงคือจะไม่ให้รัฐวิสาหกิจถือครองต่อ ทั้งนี้เพราะได้มองไปถึงอนาคตว่าจะนำไปใช้กับเอกชนรายอื่นๆ ด้วย เพื่อให้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการเยียวยาและเตรียมประมูล ส่วนการเร่งประมูลให้เร็วขึ้นนั้น คงทำได้ยากแล้ว เพราะระยะเวลานั้นกฎหมายให้ความยืดหยุ่นแก่ กสทช.ในการพิจารณาตามกรอบความจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น ขณะที่ปัญหาซึ่งถกเถียงกันอยู่ในการขยายระยะเวลา 1 ปีนั้น ว่าร่างดังกล่าวไม่มีกฎหมายมารองรับนั้น หากดูตามกฎหมายของ กสทช.มาตรา 27 ได้ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องการกำกับดูแลการประกอบกิจการทั้งสิ้น.

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

รัฐ-เอกชนเห็นต่างร่วมประชาพิจารณ์หมดสัมปทานคลื่น 1800

รัฐ-เอกชนเห็นต่างร่วมประชาพิจารณ์หมดสัมปทานคลื่น 1800

กสท ทีโอที เอไอเอส ทรู ดีแทค ดิจิตอลโฟน ตบเท้าแสดงความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ด้าน “เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ” คาดคลอดร่างประมูล ส.ค.นี้…

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …โดยมีผู้ประกอบการ ภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชนร่วมงานจำนวนมาก
นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี ตัวแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า มุมมองในฐานอำนาจตามกฎหมาย แน่นอนว่า กสทช.มีอำนาจ เพียงแต่ กสท เห็นว่าการกำหนดหลักเกณ์ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิ์ผู้ให้บริการ และผู้รับสัมปทาน พร้อมยืนยันจะเดินหน้าเป็นผู้ให้บริการต่อ โดยตั้งธงและเป็นแผนที่วางไว้เมื่อต้นปี 2555 เนื่องจากมีใบอนุญาต และมีอุปกรณ์อยู่แล้ว แต่ยังขาดคลื่นความถี่ และต้องให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ ตัวแทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีเสนอให้ร่างประกาศฉบับนี้กำหนดเฉพาะสัญญาสัมปทานที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่ไว้เท่านั้น ส่วนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่ เช่น คลื่น 900 ไม่ควรนำร่างประกาศนี้มาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิที่กฎหมายรับรองนายนพปฎล เดชอุดม ตัวแทนบริษัท ทรูมูฟ จำกัด กล่าวว่า ทรูเชื่อว่า กสทช. มีอำนาจเต็มที่ในการจัดการเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ระหว่างการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ กสทช. ในฐานะผู้กำกับดูแล และทรูต้องเข้าร่วมรับผิดชอบ โดยทรูรับผิดชอบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ต้องให้บริการลูกค้า 2. ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าวันไหนสิ้นสุดการให้บริการโดยมีความถี่ในการแจ้งเตือนที่เหมาะสม และ 3. ต้องให้บริการโอนย้ายไปใช้บริการที่อื่นอย่างเหมาะสม ส่วน กสทช.ต้องดูในการจัดสรรคลื่นใหม่โดยไม่ให้สะดุด นี่คือ เรื่องที่ทรู กสทช. ต้องร่วมรับผิดชอบ
ขณะที่ปัจจุบัน ทรู มีลูกค้า 2จี 17 ล้านราย แต่ที่ผ่านมาทรูถูกจำกัดให้ย้ายได้วันละ 4 พันเลขหมาย โดยเพิ่งมาอนุญาตให้ย้ายได้ 2 แสนเบอร์ เพียงไม่กี่วัน

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ตัวแทน บริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด กล่าวว่า เชื่อว่า 1 ปี สามารถทำได้หมดแน่นอน พร้อมระบุว่า กสท และดิจิตอลโฟนไม่ได้เป็นเจ้าของใบอนุญาตสัมปทานฯ เพราะใบอนุญาตฯเป็นของ กสทช. แต่เป็นช่วงคุ้มครองลูกค้า 1 ปี เท่านั้น ส่วนรายได้ก็เก็บเข้ารัฐ
นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เห็นว่า กสทช. มีอำนาจชัดเจน และเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าใช้อำนาจ แต่ขอให้ดูมาตรการระบุ หน้าที่ ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าต้องต่ออายุ วัตถุประสงค์ของซิมที่จะดับไป เห็นด้วยว่าคำนึงผลกระทบ ข้อสังเกต ประกาศชัดว่า เป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ อยากให้คุ้มครองจริงๆ ไม่ใช่เอื้อกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้านนายดามพ์ สุคนธทรัพย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ควรพิจารณา 5 ประการ ได้แก่ 1. ผลประโยชน์ผู้บริโภค โดยให้กระทบผู้บริโภคน้อยที่สุด และให้การใช้บริการโทรคมนาคมมีความยุ่งยากน้อยที่สุด 2. ผลประโยชน์ภาครัฐ ดีแทคมองว่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องไม่น้อยกว่าภาครัฐ เพราะหากภาระค่าสัมปทานได้ถูกยกเว้นไป ก็เท่ากับภาครัฐเสียผลประโยชน์ไป 3. ขีดความสามารถในการลงทุนเครือข่ายให้ทัดเทียมกัน เพื่อการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน 4. การต่ออายุของร่างประกาศ ในระยะเวลา 1 ปี ในเวลาเดียวกัน กสทช. จะมีร่างประกาศออกมา ต้องมีความชัดเจนในการประมูล 5. ความชัดเจนในการประมูล ทำอย่างไรให้เอาคลื่นมาใช้ประโยชน์ได้กับประเทศชาติ และผลประโยชน์กับผู้บริโภค ที่รอใช้เทคโนโลยี 3จี และ 4จีในอนาคต
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองกรรมการ กสทช. และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า คาดว่าต้นเดือน ส.ค.2556 จะมีการออกร่างประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีแนวทางใกล้เคียงกับการประมูลคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (Ghz) หรือ 3จี เมื่อ ต.ค.2554 แต่มีแตกต่างกันบางเรื่อง พร้อมยืนยันว่าจะมีความชัดเจนแน่นอน
นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กทค. กล่าวว่า หลังจากประชาพิจารณ์ร่างประกาศวันนี้แล้ว กทค.จะดำเนินการต่อไป คือ สรุปสิ่งที่รับฟังความคิดเห็น แล้วประมวลผล นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการคลื่น 1800 โดยคาดว่าจะส่งให้บอร์ด กทค. พิจารณาปรับแก้และประกาศใช้ได้ภายในเดือน ส.ค. ถึง ต้น ก.ย. 2556

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

กก.คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 5 ข้อ รับมือซิมคลื่น 1800 ส่อดับ

กก.คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 5 ข้อ รับมือซิมคลื่น 1800 ส่อดับ

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เสนอ 5 ข้อ กรณีซิมส่อดับจากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 MHz…

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. มีรายงานว่า ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้จัดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ?ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 HHz? และออกแถลงการณ์ระบุว่า เนื่องจากวันที่ 15 กันยายน 2556 จะเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งให้บริการโดยบริษัททรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความว่าหลังจากวันดังกล่าว ใครจะมาแตะต้องคลื่นนี้ไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมายทันที ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ซิมดับได้ อย่างไรก็ตามเราขอยืนยันว่า ในฐานะคณะทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ซิมดับ ซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ และเห็นว่าคลื่นต้องเข้าสู่ระบบการให้ใบอนุญาตเพื่อให้เกิดการแข่งขัน แต่คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นสำคัญดังนี้คือ

การที่ กสทช. ออกมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …. เป็นการยืดอายุการให้บริการซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการล่าช้า จนถึงการไม่ดำเนินการเพื่อให้เกิดการประมูลคลื่นได้ทันก่อนการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ กสทช. โดยใช้ผู้บริโภคจำนวนกว่า 17 ล้านเลขหมายเป็นตัวประกัน จากปัญหาซิมดับ

เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็นเหตุการณ์ที่ทราบล่วงหน้า และมีการเสนอความเห็นให้ข้อมูลเตือน กสทช. ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้จากหลายฝ่าย รวมถึงคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ที่ได้มีการเชิญผู้ให้บริการททั้ง 2 ราย เพื่อหารือปัญหาการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 เพื่อให้เกิดการเตรียมการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวแทนจากทั้งสองบริษัทระบุว่า ยังไม่ได้รับความชัดเจนจาก กสทช. ว่าจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานหรือไม่

ต่อมา แม้ว่า กสทช. จะได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 1800 และคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้มีข้อเสนอให้กับ กสทช. ตั้งแต่เดือนมกราคมหรือเป็นเวลา 9 เดือนก่อนเหตุการณ์สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ที่เสนอให้มีการจัดประมูลคลื่นให้เร็วที่สุด รวมถึงการเสนอแผนในการเยียวยาผู้ใช้บริการ เช่น การโอนย้ายผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาซิมดับ ฯลฯ และที่สำคัญคือ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เห็นว่า การพิจารณาขยายระยะเวลาในการใช้งานคลื่นความถี่ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากกฎหมายของไทยระบุไว้ชัดเจนว่าการจะนำคลื่นไปใช้นั้นจะต้องด้วยวิธีการประมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงควรดำเนินการประมูลคลื่นความถี่อย่างเร่งด่วน

แต่เสียงเหล่านั้นก็ไม่ถูกนำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งที่การประมูลคลื่นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ดังนั้น การที่ กสทช. ออกมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …. จึงเป็นการสะท้อนการทำงานที่ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ของ กสทช. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหากรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันนี้ที่การประมูลคลื่นไม่สามารถดำเนินการได้ทันเหตุการณ์สิ้นสุดสัญญาแน่นอนแล้วนั้น คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน จึงมีข้อเสนอต่อสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือ

1.??? คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ขอให้มีการเร่งรัดการดำเนินการโอนย้ายเครือข่ายให้เต็มตามศักยภาพคือ 300,000 เลขหมายต่อวัน

2.??? กสทช. ต้องให้มีการเพิ่มประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ให้มากกว่าที่กำหนด

3.??? กสทช. ต้องเร่งตั้งคณะทำงานประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และกำหนดวันในการจัดการประมูลคลื่นโดยเร่งด่วน

4. บริษัทผู้ให้บริการทั้งสองรายคือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (มหาชน) จะต้องคืนเงินคงเหลือในระบบให้กับผู้ให้บริการ และในกรณีที่บริษัทจะตัดสัญญาณผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พรีเพดบริษัทจะต้องแจ้งผ่านข้อความสั้นให้ทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินคงค้างในระบบให้ผู้บริโภครับทราบและเพื่อให้ขอคืนเงินได้ด้วยอย่างชัดเจน

5. ขอให้ซุปเปอร์บอร์ดดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในกรณีที่ กสทช. ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทั้งที่เป็นภาระหน้าที่ที่ทราบล่วงหน้ามาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็น กสทช.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

กทค.ยังคลำทางออก ปมหมดสัมปทานคลื่น 1800 ไม่เจอ

กทค.ยังคลำทางออก ปมหมดสัมปทานคลื่น 1800 ไม่เจอ

บอร์ด กทค.ยังคลำหาทางออกรองรับสัญญาสัมปทานสิ้นสุดไม่เจอ ไม่มีทางออกที่ชัดเจนสำหรับลูกค้า 17 ล้านราย เหตุคลื่นความถี่ 1800MHz ไร้ข้อสรุปใครจะเป็นเจ้าของ…

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รับทราบข้อเสนอการขอเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 17 ล้านเลขหมาย ภายหลังสัญญาสัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) ที่ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ (MHz) จะสิ้นสุดในวันที่ 16 กันยายนนี้ และให้นำข้อเสนอดังกล่าวส่งต่อไปยังคณะกรรมการกำหนดมาตรการเยียวยาดูแลผู้ใช้บริการเป็นผู้พิจารณาต่อไป

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังทรูมูฟและดีพีซี แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ ด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานสิ้นสุดแต่ยังสามารถใช้บริการต่อไปจนกว่าจะมีผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และให้ส่งซ้ำ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยคาดว่าจะเริ่มส่งเอสเอ็มเอสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งก่อนสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด 2 เดือน ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการทรูมูฟและดีพีซี มีประมาณ 17 ล้านเลขหมาย

นายก่อกิจ กล่าวอีกว่า สำหรับข้อเสนอ ทรูมูฟ และดีพีซี มีแนวทางใกล้เคียงกัน โดยเสนอเป็นผู้ดูแลลูกค้าที่มีอยู่เดิมเองทั้งหมด โดยเช่าโครงข่ายจาก กสท หรือสร้างโครงข่ายของตัวเอง ซึ่งทรูมูฟมีลูกค้าประมาณ 16.2 ล้านเลขหมาย ดีพีซีประมาณ 80,000 เลขหมาย รวมถึงจะอำนวยความสะดวกในการย้ายค่ายแต่เลขหมายคงเดิม หรือการคงสิทธิเลขหมาย ขณะที่ กสท ในฐานะเจ้าของสัญญาสัมปทานที่คู่สัญญาสัมปทานต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้ กสท นั้น ก็จะทำหน้าที่ดูแลโครงข่ายเองและดูแลลูกค้าเอง ซึ่งอาจจะจ้างบริษัทอื่นๆ หรืออาจเป็นคู่สัญญาสัมปทานเป็นผู้ให้บริการต่อไป จนกว่าประเด็นเรื่องคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะมีความชัดเจน

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการแก้ไขประกาศมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม จากเดิมระบุว่าจะต้องรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แก้ไข เป็นต้องได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) แทน เนื่องจากมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ แต่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมอ. ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศไทย จึงต้องแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ประเด็นคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ยื่นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไปจนกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการของ กสท จะสิ้นสุดในปี 2565 ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อนำเรื่องเสนอ ครม. ขณะที่ กสทช.ก็ได้ยืนยันว่า คลื่นดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้ เป็นต้นไป กสท จะต้องคืนคลื่นดังกล่าวมายัง กสทช.เพื่อนำไปจัดสรรและเปิดประมูลต่อไป.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,