กสทช. สรุปลดค่าบริการ3จี 15เปอร์เซนต์ 3ค่าย รอบแรก 27 พ.ค.

ประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการฯ ส่งสรุปรายงานรอบแรกให้เลขาฯ กสทช. หลังครบกำหนด 15 วัน พร้อมแถลงพรุ่งนี้ (27 พ.ค.) ขณะที่กังวล ปชช.ตจว.ไม่รู้เรื่องลดอัตราค่าบริการ 3จีใหม่ ลง15%…

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งรายงานสรุปเรื่องการติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี ที่ทั้ง 3 รายจะลดราคาค่าบริการรายเดือนที่มีอยู่เดิมลงไม่น้อยกว่า 15% ทุกแพ็กเกจ หลังจากครบกำหนด 15 วัน รอบแรก ในวันที่ 24 พ.ค.2556 ให้กับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แล้ว โดยคาดว่าสำนักงาน กสทช. จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.)

ประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี กล่าวต่อว่า สำหรับข้อสรุปในรายงานเบื้องต้น ประกอบด้วย โปรโมชั่นที่บริษัท ทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด เสนอขายว่ามีอะไรบ้าง และราคาโปรโมชั่นที่อยู่ในตลาดเพื่อการพิจารณา

นายก่อกิจ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวมองว่า กลไกตลาดมีความสัมพันธ์ทั้งกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค และมีข้อกังวลในเรื่องการลดอัตราลงไม่น้อยกว่า 15% มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ประชาชนตามต่างจังหวัดยังไม่ทราบเรื่องอัตราค่าบริการ 3จี ใหม่ ที่กำหนดให้ลดลงไม่น้อยกว่า 15% ขณะที่คนในเมืองทราบเป็นส่วนใหญ่ และ 2.จำนวนประชาชนที่ยังใช้บริการ 2จี อยู่ เนื่องจากอัตราการใช้โทรศัพท์ในประเทศไทยมีจำนวน 85 ล้านเลขหมาย แต่มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ถึง 10 ล้านเครื่อง จึงอยากให้ 3จี กระจายไปทั่วทั้งประเทศ

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

กสทช. สั่ง 3ค่าย ส่งแผนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเปิดบริการ 3จี

กสทช. สั่ง 3ค่าย ส่งแผนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเปิดบริการ 3จี

กสทช. ให้ผู้รับใบอนุญาตเปิดให้บริการโทรศัพท์ระบบ 3 จีส่งแผนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโทรศัพท์มายัง กสทช.ก่อนการเปิดให้บริการระบบ 3 จี? หวังเป็นแนวทางควบคุมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้เป็นอันตราย…

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย กล่าวว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) นั้น ก่อนที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3จี ทั้ง 3 ค่าย จะเปิดให้บริการ 3 จี จะต้องส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ? CSR) มาให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณา ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว ประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยังมีโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งสารเหล่านี้ถือว่าเป็นสารอันตราย ถ้าหากไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ น้ำใต้ดินและในบางกรณีแพร่กระจายขึ้นสู่อากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง โดยสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ และเกิดการสะสมในระดับที่มากเกินควรก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในที่สุด

นอกจากแผนการเปิดให้เครือข่ายโทรศัพท์ระบบ 3 จีในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต 3 จี ของบริษัทในเครือเอไอเอส ดีแทคและทรู ต้องส่งมายัง กสทช.แล้ว ก่อนการเปิดให้บริการระบบ 3 จี ยังต้องส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ? CSR) มาให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมพิจารณาด้วย ซึ่งครอบคลุมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วที่มีสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนาน โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียม หากไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้องก็จะมีการปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ แพร่กระจายสู่อากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ประกาศ กสทช.ยังกำหนดให้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย จะต้องจัดทำแผนคุ้มครองผู้บริโภคมาให้บอร์ด กทค.พิจารณาก่อนเริ่มให้บริการ 3 จี ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องมาตรการการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม และกระบวนการทำความเข้าใจกับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ชงสัญญา 3จี 3ค่าย เข้าบอร์ด กทค. 18เม.ย.นี้

ชงสัญญา 3จี 3ค่าย เข้าบอร์ด กทค. 18เม.ย.นี้

?

?ฐากร ตัณฑสิทธิ์? เลขาธิการ กสทช. เตรียมถกสัญญาให้บริการ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เข้าบอร์ด กทค. วันที่ 18 เม.ย.นี้ ขณะที่ทยอยเปิดใช้ พ.ค. …
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2556 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ความคืบหน้าล่าสุดของการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท ดีแทค เนทเวิร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือน ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา
เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า ล่าสุด ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ได้ส่งสัญญาการให้บริการ 3จี มายัง กสทช.แล้ว โดยสำนักงาน กสทช. จะส่งสัญญาการให้บริการดังกล่าวให้กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาในที่ประชุมบอร์ด กทค. ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ ขณะที่ผู้ประกอบการได้ประสานมาว่าจะทยอยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือน พ.ค.นี้ ส่วนกลางเดือน เม.ย. จะมีการทดลองทดสอบสัญญาณตามปกติ ประมาณ 15-20 วัน.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,