กสทช.สั่งทุกค่ายมือถือเตรียมแผนรับมือพลังงาน 5-14 เม.ย.

กสทช.สั่งทุกค่ายมือถือเตรียมแผนรับมือพลังงาน 5-14 เม.ย.

สำนักงาน กสทช. สั่งโอเปอเรเตอร์ทุกราย เตรียมความพร้อมและแผนรับมือในช่วงภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน…

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้มีประกาศเกี่ยวกับ ?แผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน? เพื่อรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไฟตก หรือดับในบางพื้นที่ อันเนื่องมาจากกรณีที่สหภาพพม่าจะปิดซ่อมและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 5-14 เม.ย. 2556 นั้น อาจจะส่งผลกระทบให้แรงดันไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลบางจุดต่ำกว่าปกติ หรือหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ ซึ่งหากเกิดกรณีที่มีปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่จริง และเป็นระยะเวลานาน อาจกระทบต่อสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงาน กสทช.จึงได้จัดให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เตรียมความพร้อม และเตรียมแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ตามเงื่อนไขการอนุญาตฯ ในเรื่องเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และมาตรฐานของเครื่องและอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม.

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,