กสท เปิดตัว CAT e-entertainment ศูนย์รวมดิจิตอลคอนเทนท์อาเซียน

กสท เปิดตัว CAT e-entertainment ศูนย์รวมดิจิตอลคอนเทนท์อาเซียน

กสท เปิดตัวบริการน้องใหม่ CAT e-entertainment ศูนย์รวมดิจิตอลคอนเทนท์ของภูมิภาคอาเซียน…

นางอโณทัย คล้ามไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งทางด้านโครงข่าย ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ ของคนยุคใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่างต้องปรับตัวให้ ทันต่อแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ผนวกกับประเทศไทยกำลังจะมีโครงข่ายไร้สาย 3G ใช้ในต้นปี 2556 จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะในรูปแบบ Video Stream ได้ง่าย และด้วยจำนวนผู้ใช้บริการมาก ทำให้โอกาสในการดึงผู้บริโภคมาสู่บริการได้มากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงโดยโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Broadband ที่มีศักยภาพของ กสท เช่น บริการโครงข่าย FTTX, ADSL ได้อีกด้วย

ดังนั้น จึงเปิดตัวบริการ CAT e-entertainment ที่เป็นบริการ IPTV ที่ครบวงจรสมบูรณ์แบบโดยเป็นแหล่งรวมดิจิตอลคอนเทนต์หลากหลายจากผู้ผลิตคอน เทนต์รายใหญ่ ด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณ ip set-top-box เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone ทั่วไป พร้อมทั้งให้บริการจัดตั้งสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดย ผู้ประกอบการสามารถเช่าใช้ Encoder และ Video Server พร้อมแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการกลางที่มีระบบจัดการส่งสัญญาณภาพและเสียง การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ การจัดการค่าบริการ CAT e-entertainment สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ชมแต่ละราย และมีการจัดเก็บสถิติการรับชมมาประเมินเพื่อจัดการวางผังรายการได้เหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างจากระบบโทรทัศน์ทั่วไปโดยในการถ่ายทอด 1 ช่องสัญญาณ เมื่อเข้าช่วงโฆษณาจะสามารถแทรกโฆษณาหลายตัวพร้อมกันเพื่อเลือกส่งไปยังผู้ ชมแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์

ทั้งนี้ CAT e-entertainment มีจุดเด่นสามารถให้บริการในลักษณะของสถานีวิทยุโทรทัศน์สำหรับองค์กร เช่น องค์กรภาครัฐระดับกระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารราชการไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และองค์กรภาคเอกชน เช่น ธนาคาร สำนักพิมพ์ ผู้ผลิตคอนเทนท์ เพื่อให้บริการข่าวสารกิจกรรมขององค์กรและการบันเทิงต่าง ๆ CAT e-entertainment สามารถให้บริการถึงผู้บริโภคด้วยกล่องรับสัญญาณหรือ IP Set-Top-Box ที่ให้ภาพที่คมชัดระดับ High-Definition เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็ปเล็ต และอุปกรณ์ Smart Phone ที่มีเป็นส่วนใหญ่ในตลาดประเทศไทย นอจากนี้ สามารถให้บริการในฟังก์ชั่นพื้นฐานของ IPTV ผ่านกล่องรับสัญญาณ (IP Set-Top-Box) ได้ครบถ้วน เช่นระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิก Pay Per View บันทึกรายรายการ

CAT ได้ตั้งเป้าหมายแผนการตลาดสำหรับบริการ CAT e-entertainment จะเดินหน้ารุกกลุ่มเป้าหมายแรกในการให้บริการ ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่ต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขององค์การไปสู่พนักงาน ประชาชน และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่างๆ ในกิจกรรมขององค์กร ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว โดยผู้บริโภคสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น IP Set-Top-Box, PC/Tablet และ Smart Phone ต่าง ๆ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กสท กล่าวต่อว่า เป้าหมายในอนาคต CAT e-entertainment ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาบริการเป็นศูนย์รวมดิจิทัลคอนเทนท์ของภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดเป็นแผนความร่วมมือพัฒนาและให้บริการดิจิทัลคอนเทนท์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม ภาพยนตร์ ตลอดจนคอนเทนท์สำหรับการบันเทิงทั่วไป เช่น ภาพยนตร์ต่างประเทศ เกมโชว์ ซีรีส์ ละคร ฯลฯ ซึ่งในปี 2556 จะมีการร่วมเจรจากับกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากมีคอนเทนท์ที่พร้อมเข้าสู่ ระบบอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-104-4485-6 หรือ www.catentertain.com

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,