กสท ผนึก MFEC บริการคลาวด์หวังดูดลูกค้าทุกกลุ่ม

กสท ผนึก MFEC พัฒนาแอพพลิเคชั่นให้บริการแบบคลาวด์เป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม คาดใช้เวลา 3-6 เดือน วางแผนการตลาดร่วมกัน เดินหน้าปั้นแอพพลิเคชั่นรุกลูกค้าเอสเอ็มอีในราคาไม่แพง มั่นใจภายใน 2 ปี บริการคลาวด์มีลูกค้าเกิน 50 %

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

MFEC ผ่าตัดใหญ่ ตั้งเป้ากำไรโตปีละ15เปอร์เซนต์

MFEC ผ่าตัดการบริหารองค์กรครั้งใหญ่ ตั้งเป้าหมายมีกำไรเติบโตต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 15% เพื่อความแข็งแกร่งระยะยาว มั่นใจผู้ถือหุ้น-แฟนคลับแฮปปี้กลับผลตอบแทน อีกทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรด้านไอทีโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ๆ…

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ?MFEC?ผู้ให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวว่า?MFEC?ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อขึ้นสู่เป้าหมายเป็นบริษัทฯ ที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าปีละ 15%?หรือเติบโตขึ้น 100%?ในทุกๆ 5 ปี เพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเรื่องแรกที่?MFEC?ได้ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการวางแผนสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการเติบโต ในระยะยาว และการใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

“บริษัทฯ เห็นว่าการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม?ไอที เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจำเป็นต้องมีคนใหม่เข้ามารับงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างงานให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ?MFEC?จึง เร่งพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยใช้วิธีที่แตกต่างที่สามารถคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้โดยตรง แต่มีค่าใช้จ่ายลดลงหลายเท่าตัว ด้วยการร่างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้ทันที ซึ่งเราได้เริ่มทำอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่ 1-2 ปีที่ผ่านมา? กก.ผจก.ใหญ่ MFEC กล่าว

นายศิริวัฒน์ กล่าวต่อว่า การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของ?MFEC?เริ่มที่เข้าไปร่วมมือกับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ในนามของ?MFEC GROUP?ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา โดยทาง?MFEC GROUP?และสถาบันการศึกษาได้ร่างหลักสูตรร่วมกันและให้นักศึกษาในปีที่ 3 และ 4 ได้เข้ามาเรียนและฝึกงานกับ?MFEC? GROUP?ถือ เป็นการสร้างบุคลากรที่ตรงกับงาน และสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ทันที การผลิตคนใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่จึงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง??????? ?????????

กก.ผจก.ใหญ่ MFEC กล่าวอีกว่า ขณะที่การบริหารภายใน?MFEC?ได้จัดโครงสร้างใหม่รองรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนผู้อาวุโสมากประสบการณ์ในองค์กรให้ไปบริหารบริษัทย่อยที่?MFEC?จะเข้าไปร่วมถือหุ้นและสนับสนุนให้สร้างงานต่อยอดจากงานของ?MFEC?ต่อไป ซึ่งผลที่ได้รับคือ?MFEC?จะ มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาพัฒนาผลงานรองรับเทคโนโลยีใหม่ ในขณะที่คนเก่าจะได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารบริษัทใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของ?MFEC?ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จากผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2556 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า?MFEC?มี ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่น มีกำไรสุทธิเติบโตถึงร้อยละ 455 จากกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2555 มาเป็น 72 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2556 และมีงานในมือ (Backlog)?สูงถึง 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากที่มีบุคลากรคุณภาพเพียงพอต่อการรับงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้??????????????

นายศิริวัฒน์ กล่าวถึงการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ว่า การบริหารรูปแบบใหม่นี้จะทำให้?MFEC?ปรับ จากบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงแต่ขาดการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทำให้ไม่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ มาเป็นบริษัทที่มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอ ปันผลอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนถึง 100%?ในทุกรอบ 5 ปี ซึ่งเชื่อว่าทั้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนระยะยาวที่เป็นแฟนคลับของ?MFEC?จะพอใจกับนโยบายดังกล่าว จะเห็นได้จากปัจจุบันราคาหุ้นของ?MFEC?ได้ปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องแล้ว???????????????

กก.ผจก.ใหญ่ MFEC กล่าวด้วยว่า ล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ได้แนะนำซื้อหุ้น?MFEC?โดยให้มูลค่าเหมาะสมใหม่ 11.70 บาท และเปลี่ยนจาก??หุ้นปันผลสูง??เป็น??หุ้นเติบโตยั่งยืน? โดยได้เพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐาน?MFEC??โดยเห็นว่าบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตตามภาคโทรคมนาคมและต่อยอดบริการที่มีมูลค่าเพิ่มประเภท?ICT Solution?ประกอบ กับเริ่มเห็นผลบวกของการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อฐานค่าใช้จ่ายมีแนวโน้ม ชะลอลง จึงมองว่ากลยุทธ์เน้นสร้างรายได้ประจำและคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจะผลักดันกำไรเติบโตดีกว่ามุมมองเดิม จึงปรับเพิ่มประมาณการปี 2556-2557 จากเดิมเฉลี่ยต่อปี 33% และประเมินมูลค่าเหมาะสมใหม่ 11.70 บาท.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

MFEC คาดปี 55 โอกาสทองอุตสาหกรรมไอที

MFEC คาดปี 55 โอกาสทองอุตสาหกรรมไอที

MFEC หวังอุตสาหกรรมไอทีปีนี้คึกหลังฝ่าวิกฤติน้ำท่วม ภาคองค์กรเห็นความสำคัญไอทีมากขึ้น เผยผลประกอบการปี 54 บริษัททำกำไรทะลุ 200 ล้านบาท…

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ผู้ให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจไอทีปี 2555 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากหลายองค์กรให้ความสำคัญกับด้านไอทีมากขึ้น โดยเฉพาะการวางระบบโครงสร้างทางธุรกิจผ่านระบบไอที เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก อาทิ ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และต้นทุนทางวัตถุดิบ

ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 15% ตามทิศทางเติบโตของอุตสาหกรรมไอที โดยปัจจุบันหลายธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ไอทีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไอที ทั้งนี้หลังจากบริษัทควบรวมกับพันธมิตรจนกลายเป็น MFEC GROUP ในปัจจุบัน ทำให้มีความคล่องตัวในการรับมือการแข่งขันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด

ทั้งนี้ MFEC รายงานผลประกอบการประจำปี 2554 มีรายได้รวม 4,163.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,569.17 ล้านบาท หรือ 60.48% จากช่วงเดียวกันของปี 2553 ที่มีรายได้รวม 2,594.53 ล้านบาท โดยในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 202.29 ล้านบาท แม้จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้บริษัทลูกบางแห่งได้รับผลกระทบ แต่โดยรวมบริษัทยังสามารถทำได้ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,500 ล้านบาท.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,