เด็กเก่งคอมพ์ ‘ม.เอเชียอาคเนย์’ คว้าชัย MOS Olympic Thailand

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คว้าแชมป์เวที MOS Olympic Thailand Competition 2013 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ลุ้นชิงแชมป์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา…

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2013 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันไอทีไอที บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2013 ณ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นอีกความหวังของประเทศไทยที่ตัวแทนเด็กไทยจะคว้าแชมป์ระดับโลก

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า กว่า 10 ปีที่มีการจัดแข่งขัน Microsoft Office Specialist? Olympic พบว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพอย่างมาก โดยเยาวชนตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์โลก โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลได้ รวมถึงรองแชมป์โลก ถือเป็นความภาคภูมิใจและน่าชื่นชม เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต ทั้งการเรียน ดูหนัง ฟังเพลง และอื่นๆ การที่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ศึกษาเพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีก็ถือเป็นเรื่องที่ดี

นายวรเทพ กล่าวอีกว่า การแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขันกว่า 250 คน ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic Worldwide Competition 2013 ในเวทีระดับโลก โดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินออกตามระดับการศึกษา 2 ระดับ คือ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ระดับ ปวส. 2. อุดมศึกษา ซึ่งผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดและใช้เวลาน้อยสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2013 ในช่วงปลายเดือน ก.ค.-ส.ค. ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันระดับโลก คือ นางสาวมุกรวี วีระพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ส่วนรางวัลอื่นๆ อาทิ ระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพล ภูษา โรงเรียนปรินส์รอย รองอันดับที่ 1 นายศักดา ทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองอันดับที่ 2 นายณัฎฐเอก วัฒนุญาน วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์ ส่วนในระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมุกรวี วีระพงษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รองอันดับที่ 1 นายพงศธร ธนบดีภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรองอันดับที่ 2 นายชัยรัตน์ เชิดสกุลนานา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ได้แล้ว ตัวแทนเยาวชนไทย ชิงชัย ‘MOS Olympic’ ระดับโลก

ได้แล้ว ตัวแทนเยาวชนไทย ชิงชัย 'MOS Olympic' ระดับโลก

เออาร์ไอที ผนึกกำลังพันธมิตร จัด “MOS Olympic 2012″ เฟ้นหาเด็กไทยร่วมชิงชัยเวทีนานาชาติ ได้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้าแชมป์ เป็นตัวแทนประเทศไทย…

เมื่อเร็วๆ นี้ เออาร์ไอที ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) จัดแข่งขันความสามารถด้าน Microsoft Office ในการแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic (MOS Olympic 2012) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2012 ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายเดือนก.ค.นี้

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า การแข่งขัน MOS Olympic 2012? ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2012 ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นความหวังครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศอีกหนึ่งปีที่ตัวแทนเด็กไทยจะคว้าแชมป์ระดับโลก

“จากผลงานในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพอย่างมาก สามารถคว้าแชมป์โลกโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล รวมถึงรองแชมป์โลกได้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและน่าชื่นชม เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การที่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ศึกษาเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับเยาวชน”

นายวรเทพ กล่าวอีกว่า การแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยทั่วประเทศ สมัครเข้าแข่งขันกว่า? 120 คน ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ได้มีการจัดการแข่งขันโปรแกรม MS PowerPoint 2010 เป็นครั้งแรก ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic Worldwide Competition 2012 ในเวทีระดับโลก โดยได้แบ่งเกณฑ์การตัดสินออกตามระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 2.ระดับปวส.หรืออุดมศึกษา นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้แข่งขันให้เกิดความเป็นสากล จึงจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะโปรแกรมภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด และใช้เวลาน้อยสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2012

สำหรับผลการแข่งขันได้ตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2012 ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-1 ส.ค.2555 ได้แก่ นายกฤษณ์ พิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

CCTV ผูกขาดถ่ายทอด โอลิมปิก!

CCTV ของจีนฟันกำไรบานเบอะ หลังผูกขาดการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิค 2008 ที่ผ่านไป

ขณะที่ NBC และ Yahoo ต่างก็แข่งขันกันจะเป็นจะตาย เพื่อแย่งกลุ่มคนดูในการแข่งขันโอลิมปิคปี 2008 อยู่นั้น สถานีโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ China Central Television – CCTV ก็เร่งโกยเงินโฆษณาและเรตติ้งอย่างไม่สนใจใคร

?

?ข่าวไอที

?

CCTV เป็นหน่วยงานหนึ่งของ Asian Broadcasting Union ซึ่งต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่กีฬาโอลิมปิคครั้งนี้เพียง 17.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ขณะที่ NBC ของสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายสูงถึง 894 ล้านดอลลาร์ และเผยแพร่ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนรายได้จากโฆษณาของ CCTV นั้นสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์ทีเดียว

สาเหตุที่ CCTV จ่ายค่าลิขสิทธิ์ต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ซึ่ง CCTV เองก็ต่างตอบแทนด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์ของจีนไปในทางที่ดูดีเช่นกัน รวมทั้งยังเซ็นเซอร์บางรายการถ้าจำเป็นอีกด้วย

The New York Times ระบุว่า CCTV นำเสนอข่าวเกี่ยวกับจีนในลักษณะที่ดูดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย อย่างกรณีแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวของ CCTV เป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรายงานในพื้นที่ก่อน และก็เผยแพร่ภาพนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า เข้าช่วยเหลือเหยื่อแผ่นดินไหวราวกับวีรบุรุษ ขณะที่ภาพของผู้เสียชีวิตหรือผู้คนที่โกรธแค้นเรื่องความปลอดภัยของอาคารต่างๆ กลับถูกเซ็นเซอร์

และเมื่อการถ่ายทอดโอลิมปิคในครั้งนี้ สถานีโทรทัศน์คู่แข่งของต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศในจีน ทำให้ CCTV ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ จากโฆษณารายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น P&G, Coca-Cola, และ Adidas

จากการสำรวจของ Nielsen พบว่า ในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค มีผู้ชม CCTV สูงถึง 840 ล้านคน และในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงรอบชิงชนะเลิศ ก็มีคนติดตามชมถึง 330 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนประชาชนของสหรัฐอเมริกาเสียอีก

ส่วนเว็บไซต์ CCTV.com ก็มีการเผยแพร่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคเช่นกัน โดยใน 10 วันแรกของการแข่งขัน มีคนเข้าชมวีดีโอใน CCTV.com กว่า 100 ล้านคน เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ NBCOlympics.com ของสหรัฐอเมริกาที่มีเพียง 42 ล้านคนใน 12 วันแรก

?การผูกขาดตลาด? มันดีอย่างนี้นี่เอง!

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

Tags: , ,

เด็กไทยเก่ง!คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก!

น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)? เปิดเผยว่า ตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่ 16-23?ส.ค. ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์?ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้? 2?เหรียญทอง?1?เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดยสามารถทำคะแนนเหรียญทองได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยนายภานุพงศ์ ภาสุภัทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา?เหรียญทอง? คะแนนเป็นอันดับที่ 2? ของโลก นายธนะ วัฒนวารุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา???????? เหรียญทอง นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน นายวิสิฐ ภัทรนุธาพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

?ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 23 ส.ค. นี้?ด้วยเที่ยวบิน TG 4905? เวลา 11.55 น.? โดยจะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนฯตามกำหนดดังกล่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิ? ชั้น 4? ด้านในประตูที่ 1? ตรงซุ้มการบินไทย?? และสสวท.จะจัดแถลงข่าวสรุปผลความสำเร็จในการแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2551? ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551? เวลา 15.00 น.? ณ ห้องอโนมาแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
?สำหรับนายภานุพงศ์ ภาสุภัทร? หรือ ไอซ์? เจ้าของเหรียญทองอันดับที่ 2 ของโลก? วัย 17 ปี ซึ่งเคยสร้างเกียรติประวัติคว้า 1 เหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศปี พศ.2550? และ 2? เหรียญเงินจากการแข่งขันเดียวกันในปี 2548 และ 2549?สำหรับปีนี้ไอซ์สนใจไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกแทนเพราะอยากนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์? เผยว่าได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับมาจากการแข่งขันมากมาย? ส่วนเรื่องเหรียญรางวัลเป็นเพียงของขวัญให้กับความพยายามของตัวเอง? ซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องได้เหรียญอะไรเลยครับ

ที่มา : http://www.matichon.co.th

Tags: , , ,

“ปังย่า” เกาะกระแสโอลิมปิกด้วยชุดเสื้อผ้า “Olympic Dream”

เกมกอล์ฟออนไลน์ “ปังย่า” เกาะกระแสโอลิมปิคเอาใจคนรักกีฬา ปล่อยชุดเสื้อผ้า Olympic Dream สำหรับ 4 ตัวละครยอดนิยม “นูริ – ฮานะ – คู – อาริน” เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. – 8 ก.ย.นี้
???????
???????โดยตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 00.01 น. จนถึง วันที่ 8 กันยายน 51 เวลา 08.00 น. เมื่อผู้เล่นทำการเติมคุกกี้เข้าเกมปังย่าครบตามเงื่อนไข ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นจะได้สิทธิ์รับชุดเสื้อผ้าในเซ็ท Olympic ไปทันที (เลือกตัวละครได้)

?

?

???????
???????- เติมครบ 550 บาท รับทันที ชุด Olympic จำนวน 1 ชุด
???????- เติมอีก 500 บาท รับเพิ่มทันที ชุด Olympic อีก 1 ชุด
???????- เติมอีก 400 บาท รับเพิ่มทันที ชุด Olympic อีก 1 ชุด
???????- เติมอีก 250 บาท รับเพิ่มทันที ชุด Olympic อีก 1 ชุด
???????
???????ทั้งนี้ ผู้เล่นทั่วไปสามารถเลือกได้ทั้งหมด 4 ชุด ยกเว้น VIP สามารถเลือกรับชุด Kooh ‘s Green Strip Set เพิ่มเข้ามาอีก 1 ชุด (VIP รับได้ทั้งสิ้น 5 ชุด) โดยระบบจะเริ่มนับยอดเติมสะสมของผู้เล่นตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.เวลา 00.01 น.- วันที่ 8 ก.ย.เวลา 08.00 น. และผู้เล่นสามารถรับชุด Olympic Dream ได้ด้วยการ คลิกเพื่อร่วมกิจกรรมรับชุด Olympic Dream สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.เวลา 18.00 น. ? วันที่ 8 ก.ย.เวลา 08.00 น.

ที่มา : http://www.manager.co.th

Tags: , , ,

Google Summer Games Olympic 2008

วันนี้ไปเจอว่า Google เค้ามีของเล่นใหม่ ที่เข้ากับช่วงเทศกาลให้เราเล่นอีกแล้วครับ นั่นก็คือ Google Summer games นั่นเองครับ ไม่รู้ว่าได้สังเกตุกันหรือเปล่านะครับว่า หน้า แรกของ Google มีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเทศกาลโอลิมปิก นอกจากจะเป็นโลโก้ของ Google ด้านบนที่เปลี่ยนไปตามกีฬาต่างๆ แล้ว ด้านล่างยังมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงคือ ตรงนี้ครับ ดูจากภาพด้านล่างได้เลย

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

พอคลิ๊กเข้าไปก็จะเจอหน้าที่ Google เตรียมมาเพื่อ โอลิมปิก คราวนี้โดยเฉพาะครับ ซึ่ง Google ได้เตรียมไว้ให้เราใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างสำหรับคอกีฬาเลยทีเดียวครับ เรามาดูอย่างแรกกันก่อนเลย ก็คือ Gadget ครับ ซึ่งเราสามารถเอาไปเพิ่มใน iGoogle ของเราได้ครับ ซึ่งเราจะสามารถเกาะติเกมส์กีฬาในโอลิมปิก2008 ครั้งนี้ได้ครับ

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

ครับเพียงเท่านี้ iGoogle ของเราก็จะมีการรายงานผลการแข่งขัน สถิติทั่วโลก และ สถิติเหรียญทองในปีนี้ ซึ่ง Update กันแบบ Real Time กันเลยทีเดียวครับ

เรามาดูอันต่อไปกันดีกว่าครับ นอกจาก Google จะมี Gadget ให้ติดตามผลการแข่งขันบนอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้ผ่านทางมือถือของท่านอีกด้วยครับ

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

โอ้โห..สุดยอดเลยใช่มั้ยครับ ทีนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะตกข่าว กีฬาโอลิมปิกอีกแล้วครับ ใครได้เท่าไหร่กี่เหรียญๆ นี่ไม่ตกข่าวแน่นอน ออกแนวอินเทรนกันเลยทีเดียว อิอิ

เอ้ามาดูตัวต่อไปกันครับ

?นอกจากจะดูผ่านทางมือถือได้แล้วเนี่ย ยังสามารถดูพวกคลิปการแข่งขันกีฬาโอลิมปิดครั้งนี้เด็ดๆ อีกเพียบครับ อย่างที่รู้ๆ กันว่า Youtube Google ได้ Take Over ไปเรียบร้อยแล้วครับ จึงมีคลิปให้ไปดูต่อที่ Youtube อีกครับ

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

โอ้โห.. พี่กู เข้าช่างเทพจริงๆ ครับ อิอิ

หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายไม่มาก ก็มากนะครับ …เอ๊ะยังไง อิอิ

Tags: , ,

เช็คผลเหรียญ กีฬาโอลิมปิกได้แบบ RealTime กับ Google!

ไปเจอเทคนิคนึงมาครับ..ไม่ทราบว่าบอกช้าไปหรือเปล่า ผมว่าบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับ แต่สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ วันนี้ผมมีเทคนิคการเช็คผลเหรียญ ในกีฬาโอลิมปิกแบบ realtime มาฝากกันครับ เทคนิคก็เพียงแค่ง่ายๆ เองครับ

เข้าไปที่ google.com หรือ .co.th นะครับ แล้วพิมในช่องค้นหาว่า โอลิมปิก หรือ olympic

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

สังเกตุจากภาพด้านล่างนะครับว่า มีให้เพิ่มใน iGoogle ด้วยครับ ลองกดดูครับ ดีมากๆเลยทีเดียว

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

พอกดเสร็จก็จะมาเข้าใน iGoogle ของเราเรียบร้อยครับ

ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที,ข่าวไอที

เพียงเท่านี้เราก็จะไม่พลาดยอดเหรียญต่างๆ และ รายการที่จะแข่งขันตามประเภทกีฬาได้อย่างละเอียด?ในกีฬาโอลิมปิก 2008 เลยทีเดียวครับ

Tags: , , , ,