สาวชอบหนุ่มโกนหนวดเหลือสั้น เห็นเป็นคนบึกบึน เอาการเอางาน!

นักวิจัยเมืองผู้ดีอังกฤษพบว่า สาวๆสมัยนี้กลับพึงใจในผู้ชายที่โกนหนวดแถวคางเหลือแค่โคนสั้นๆ มากกว่าโกนทิ้งจนเกลี้ยงเกลาเสียอีก เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะมาเป็นคู่เชยและคู่ครอง

หนังสือพิมพ์ ?ซันเดย์ เทเลกราฟ? อันมีชื่อเสียง รายงานว่า พวกผู้หญิงมีความนิยมว่า การไว้หนวดระดับนั้น ช่วยให้ดูไม่เป็นชายชาตรีมากเกินไป เป็นผู้ใหญ่ และพร้อมจะปล่อยให้หนวดยาวเมื่อไหร่ก็ได้

หัวหน้าคณะนักวิจัยนายนิค นีฟ แห่งมหาวิทยาลัยนอทธัมเบรีย กล่าวว่า ?ขนหรือหนวด นับเป็นสัญญาณทางสังคมและเพศที่มีพลัง และเป็นเครื่องหมายทางชีววิทยาของความสมบูรณ์ทางเพศที่เด่นชัด

คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษากับผู้หญิง 76 คน โดยให้ดูภาพใบหน้าของผู้ชายแบบต่างๆ และขอให้คะแนนของความเป็นชาย ความก้าวร้าว ความมีเสน่ห์ ความเป็นผู้ใหญ่ ตลอดจนถึงความพึงใจที่มีต่อแต่ละรูปด้วย

ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่ต่างเทคะแนนให้กับเจ้าของใบหน้าที่ไว้หนวดสั้นๆ ว่า ในฐานะที่เป็นผู้ชายดูบึกบึน เป็นผู้ใหญ่ และเอาการเอางาน มากกว่าผู้ชายที่ไว้หนวดยาวรุงรัง หรือที่โกนเสียเกลี้ยงเกลา.

ที่มา : thairatch.co.th

Tags:

Post a Comment