Archive for July, 2012

ทรูชูคอนเซปต์ดิจิไลฟ์ พาร์ค โชว์งาน ‘ไอซีที เอ็กซ์โป 2012′

ทรูชูคอนเซปต์ดิจิไลฟ์ พาร์ค โชว์งาน 'ไอซีที เอ็กซ์โป 2012'

“ทรู” จัดทัพเทคโนโลยี 4G&Beyond เตรียมโชว์ในงาน ICT Expo 2012 ใช้คอนเซปต์นวัตกรรมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์…

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรูจะจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ในงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ระหว่างวันที่ 3-6 ส.ค. ณ เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซปต์ทรู ดิจิไลฟ์ พาร์ค เพื่อสะท้อนนวัตกรรมด้านดิจิตอล คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์นำมาเสนอผ่านกรีน ดิจิพาร์ค โดยสาธิตการนำพลังงานทดแทนมาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์ และการใช้พลังงานมนุษย์ เช่น การปั่นจักรยาน เพื่อนำพลังงานที่ได้มาเก็บไว้ใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป

โดยทรู ดิจิไลฟ์ เทอเรส นำเสนอเทคโนโลยี 4G & Beyond อาทิ 4G HSPA+ ความเร็วสูงสุด 42 Mbps 4G LTE ความเร็วสูงสุด 84 Mbps ULTRA WiFi 300-400 Mbps และ FTTH 800 Mbps-1 GB รวมถึงการนำนวัตกรรมที่เป็นไฮสปีด คอนเวอร์เจนซ์เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ให้ชีวิตสะดวกสบาย สนุก และใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งยังแบ่งกิจกรรมออกเป็นโซน ได้แก่ โซน True Digi Room ชมภาพยนตร์และสาระบันเทิงคุณภาพระดับเอชดีถึง 17 ช่อง จาก TrueVisions โซน True Stadium ชาร์จพลัง Device พร้อมการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ด้วย ULTRA WiFi ความเร็วสูงสุด 300-400 Mbps และโซน True DigiLife Shop สนุกกับดิจิตอลคอนเทนต์ อาทิ Digi Magazine, Digital Music Store- H Music , Digital TV- H TV , Digital Movie- H Movie และ MyLife Application รวบรวม 14 ไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ ปิดท้ายด้วยลองลิ้มชิมรสกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ จาก TrueCoffee

นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ได้แก่ การนำเทคนิค AR Code มาผสมผสานกับ Multimotion นำมาเสนอในรูปแบบของโลก Digi สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในรูปแบบใหม่ พบกับ ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่จะมาชวนทุกคนเปลี่ยนมาใช้ 3G+ และตื่นตาตื่นใจไปกับเหล่าปลาวาฬและฝูงปลาใต้น้ำขนาดใหญ่ที่จะมาว่ายแบบใกล้ชิด ด้วยเทคนิค Augmented Reality และ Hologram ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน True AF ทุกวัน และพบกับนักแสดงดังจากมินิซีรี่ย์ชื่อดัง Coffee Prince เวอร์ชั่นไทยที่จะมาโชว์ชงกาแฟทรูคอฟฟี่ให้แฟนๆ ชิมกันสดๆ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทรูได้ในงาน.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ไอซีทีเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการผ่านระบบสื่อสารร่วมกัน

ไอซีทีเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการผ่านระบบสื่อสารร่วมกัน

ไอซีที ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หวังเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้…

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการระหว่าง ไอซีที กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งนี้นั้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (6) ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในกฎกระทรวง? นั้น ได้ระบุให้กระทรวงฯ ต้องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ โดยต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการในการขอรับบริการ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรม แก่คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการด้วย

ทั้งนี้? เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลคนพิการในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนพิการในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการระหว่างกันด้วย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ทำให้กระทรวงฯ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการในส่วนของฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการให้บริการด้านไอซีที เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการอย่างทั่วถึง

สำหรับการดำเนินการนั้น กระทรวงฯ จะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ และจะมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่นที่มีความต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:

สถิติ แจงโครงการอืด เหตุข้าราชการแห่เออร์ลี่

สถิติ แจงโครงการอืด เหตุข้าราชการแห่เออร์ลี่

วิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผอ.สสช. ชี้แจงโครงการทุกอย่างไม่นิ่ง แต่ไม่ประชาสัมพันธ์เพราะยังไม่สมบูรณ์ ระบุข้าราชการ และลูกจ้างประจำแท็กทีมเออร์ลี่รีไทร์ จำนวน 48 คน เพราะป่วย เนื่องจากงานหนัก พร้อมเปิดรับทดแทน…

หลังจากไทยรัฐออนไลน์นำเสนอข่าว หวั่นร่วงเหว! ลือ สถิติฯ เข้ายุคมืด หัวไม่คืบ หางไม่กระดิก และเข้าสู่ยุควิกฤติ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำแท็กทีมเกษียณอายุก่อนกำหนดกว่าครึ่งร้อย ไร้เปิดทดแทน ขณะที่โครงการต่างๆ แห้งเฉา ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา หน่วยงานดำเนินการโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เนื่องจากโครงการต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ต้องการแจ้งออกไป ขณะที่ปี 2555 ได้รับงบประมาณจำนวน 930 ล้านบาท ส่วนปี 2556 ได้รับงบประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มเงินเดือน 15,000 บาท ให้กับข้าราชการ จากเดิมที่ต้องจ่ายเงินเดือน 8,360 บาท??

ผอ.สสช.กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่ สสช.กำลังดำเนินการอยู่ การจัดทำแผนแม่บทสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2554-2558 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยมีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ และองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ร่วมในการศึกษา ซึ่งแผนฉบับดังกล่าวนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2553 ที่ผ่านมา?

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลของทั้งประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริง โดยใช้บุคลากรของ สสช. เป็นผู้จัดหาและรวบรวม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางให้ทุกหน่วยงาน และทุกกระทรวงนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไป โดยคาดการณ์ว่า จะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้ในช่วงเดือน ส.ค.นี้

นอกจากนี้ สสช.ยังอยู่ระหว่างการสำรวจจัดเก็บข้อมูลเรื่องภาวะสตรีและเด็ก ซึ่งจะมีการจัดประชุมทั่วโลกขึ้นทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอชทีซี (ไทยแลนด์) จํากัด สนับสนุนแท็บเล็ต หน้าจอ 7 นิ้ว จำนวน 250 เครื่อง ใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเด็กและสตรีทั่วประเทศ โดยใน 77 จังหวัดนี้ จะกระจายเครื่องไปจังหวัดละประมาณ 3-5 เครื่อง ใช้บุคลากรของ อสสช.จังหวัดละ 15 คน เก็บข้อมูล โดยจะนำร่องทดสอบที่ จ.เชียงใหม่ เป็นแห่งแรกในวันที่ 13-15 ส.ค.นี้ และช่วงเดือน ต.ค. หรือหลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน จะประเมินผลและสรุปออกมา

?โครงการต่างๆ มีขั้นตอนอย่างล่าสุดที่ต้องเก็บผลสำรวจเด็กและสตรี ก็ต้องมีอุปกรณ์สนับสนุน มีการเทรนคนที่ลงพื้นที่ และเริ่มนำร่องทดสอบการใช้งาน ก่อนสรุปผลออกมา และอีกหลายโครงการที่สำนักงานกำลังทำ ซึ่งบอกได้ว่าในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการ ผมอุทิศทั้งชีวิตให้กับการทำงาน ผมพยายามทำให้ทุกอย่างสำเร็จให้ได้ ในการเชื่อมโยงกระทรวง ทบวง กรม ออกมาให้ครอบคลุมในรูปแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน แต่ที่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพราะโครงการต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ? นายวิบูลย์ทัต กล่าว

สำหรับกรณีที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำทยอยเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์ลี่รีไทร์) จำนวน 48 คน นั้น ผอ.สสช. กล่าวว่า เนื่องจากพนักงานป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 3 เวลาเครียดมากจึงต้องนอนพัก เพราะทุกคนทำงานหนัก และเป็นการทำงานปีสุดท้ายด้วย ขณะเดียวกัน มีข้าราชการจังหวัดหนึ่ง ยื่นเรื่องขอเออร์ลี่รีไทร์เข้ามา แต่ยังพิจารณาไม่ทัน ก็ได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เออร์ลี่รีไทร์จะเป็นคนทำงาน และป่วยด้วยโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน เป็นจำนวนมาก ขณะที่การพิจารณาในปีนี้สามารถทำได้เพียง 16 คนเท่านั้น ซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หนักใจมาก เพราะงานของ สสช. เป็นงานที่หนัก ต้องเสียสละ และมีจำนวนมากด้วย โดยล่าสุดได้เปิดรับทดแทนตามระเบียบแล้ว

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

โลกาภิวัตน์ 30/07/55

โลกาภิวัตน์ 30/07/55

เฮลิคอปเตอร์ยุโรป
บริษัทสร้างอากาศยานใหญ่ของยุโรป สร้างเฮลิคอปเตอร์ความเร็วสูงแบบใหม่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ครบครัน ตระเวนอวดตัวตามชาติใหญ่ต่างๆ บริษัทอ้างว่ามีความทันสมัยหลายอย่าง ตั้งแต่สามารถบินขึ้นลงได้ด้วยความเร็วสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบอื่นมากกว่ากันถึงร้อยละ 50.

รถเข็นเด็กถูกเรียกคืน
บริษัทรถเข็น เด็กเปก เปเรโก ของสหรัฐฯ ได้ประกาศเรียกคืนรถเข็นเด็ก เพื่อเอาไปซ่อมส่วนที่ชำรุด จำนวนถึง 223,000 คัน? เนื่อง-จากอุปกรณ์สำหรับยึดให้รถหยุดอยู่กับที่เสื่อม.

ร่อนทองมาเล่ี่ียมฟัน
ชาวนาฟิลิปปินส์คนหนึ่งซึ่งหันมาร่อนทองเลี้ยงตัวเอง ยิงฟันอวดฟันเลี่ยมทองที่ร่อนมาได้ ในหมู่บ้านเขาทิวาตา ทางใต้เกาะมินดาเนา การพบทองในท้องน้ำได้ปลุกทำให้หมู่บ้านอันห่างไกลแห่งนี้กลับคึกคักขึ้น ฟิลิป-ปินส์เป็นชาติที่อุดมด้วยทรัพยากรนานาชนิดชาติหนึ่งในโลก แต่ยังไม่ค่อยมีใครขุดขึ้นมาใช้มากเท่าใดนัก.

ยุงไข้เลือดออก
บริษัทยาที่ฟลอริดา คีย์สเปิดเผยภาพยุงชนิดที่นำโรคไข้เลือดออกมาเผยแพร่ เชื้อไวรัสจะทำให้ป่วยมีไข้สูงแบบ หวัด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

‘วอร์เกมมิ่ง’ ส่งทัพรถถังบุก WCG2012 ถึงเมืองจีน

'วอร์เกมมิ่ง' ส่งทัพรถถังบุก WCG2012 ถึงเมืองจีน

?วอร์เกมมิ่ง? ส่ง ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? ลุย ?อี-สปอร์ต? เต็มสูบ จัดเต็มใน WCG 2012 ที่ประเทศจีน พฤศจิกายนนี้! เตรียมการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท เชื่อจะทำให้เกมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในระดับโลก…

บริษัท วอร์เกมมิ่งดอทเน็ท (Wargaming.net) ผู้พัฒนาและให้บริการเกมระดับโลก เผยเกี่ยวกับความคืบหน้าของเกม ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? (World of Tanks) หรือเกมรถถังหุ้มเกราะออนไลน์ชื่อดัง ในการเข้าร่วมงาน World Cyber Games Grand Finals 2012 หรือ WCG 2012 ณ Kunshan International Exposition & Convention Center สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2555 นี้ โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดตัวเกม ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? (World of Tanks) อย่างเป็นทางการเพื่อฉลองความสำเร็จ รวมทั้งเผยถึงโรดแมพของการจัดการแข่งขันในรูปแบบ อี-สปอร์ต (E-Sport) ชิงแชมป์ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกม ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? (World of Tanks) เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในระดับโลก

นายอเล็กซี คุสเน็ทซอว์ป หัวหน้าทีมฝ่ายจัดการแข่งขัน อี-สปอร์ต (E-Sport) เกม ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? กล่าวว่า ?เมื่อไม่นานมานี้ เราได้แนะนำเวอร์ชั่นพิเศษของการต่อสู้รถหุ้มเกราะ ที่มีผู้เล่นเพียงแค่ 7 คนในหนึ่งทีมเท่านั้น และเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเป็นรูปแบบที่ดีมากสำหรับการแข่งขัน พวกเราต่างตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา อีสปอร์ต (E-Sport) ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปีนี้ และผมมั่นใจว่า ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? จะเปิดตัวได้อย่างดีเยี่ยมในงานนั้นเช่นกัน ขณะนี้ เวิลด์ ออฟ แท็งค์ (World of Tanks) มีรูปแบบของการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ Challenges, Leagues, Skirmishes และ Clan โดย ลีก ?Leagues? เป็นการแข่งขันที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ส่วนการแข่งขันที่นานที่สุดและใหญ่ที่สุดของ เวิลด์ ออฟ แท็งค์ (World of Tanks) ได้แก่ Skirmished ซึ่งเป็นการแข่งขันรายสัปดาห์ และสุดท้าย Clan Tournaments เป็นการแข่งขันผ่านระบบแคลน?

?

สำหรับมหกรรมงาน ?เวิลด์ ไซเบอร์ เกมส์? (World Cyber Games) หรือ ?WCG? เป็นโอลิมปิกเกมส์ที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก แต่สำหรับการแข่งขันรูปแบบ อี-สปอร์ต (e-sport) แล้ว ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านการจัดการแข่งขันประเภทนี้ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้การสนับสนุนจาก Samsung และรัฐบาลเกาหลีใต้ในการจัดงาน World Cyber Games เมื่อปี 2000 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนั้นมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะรวมสูงสุดถึง 500,000 USD และมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 700 คน จาก 70 ประเทศ ที่มาร่วมชิงชัย นับเป็นการจัดการแข่งขัน อีสปอร์ตที่ประสบความสำเร็จระดับโลก

นอกจากนี้สมาชิกเกมรถถังหุ้มเกราะออนไลน์ชาวไทยได้เฮกันถ้วนหน้า เหตุเพราะล่าสุดผู้เล่นสามารถเติมเงิน Gold ได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทาง MOL หรือ Money Online ประเทศไทย โดยจะสามารถเติมเงินผ่านระบบ MOL ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดและความคืบหน้า รวมทั้งข่าวสารของเกม ?เวิลด์ ออฟ แท็งค์? ได้ที่ http://worldoftanks-sea.com/news/249-world-tanks-debut-wcg-2012-th/

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

มิก33 ลั่นขอมุ่งเป็นชุมชนยอดเกมโซเชียลเอเชียตะวันออก

มิก33 ลั่นขอมุ่งเป็นชุมชนยอดเกมโซเชียลเอเชียตะวันออก

มิก33 ชี้แจงรายละเอียดเรื่องแผนและความก้าวหน้าของบริษัทในงานไชน่าจอยประจำปี 2555 พุ่งเป้าสู่การเป็นทางเลือกแห่งสุดยอดเกมโซเชียลนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออก…

นายสตีเว่น โก๊ะ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัทมิก33 กล่าวถึงแผนและความก้าวหน้าของบริษัทในงานไชน่าจอยประจำปี 2555 ว่า สำหรับนักพัฒนาเกมโซเชียล ทางเลือกของแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้น เรียกได้ว่ามีอยู่อย่างจำกัด เราจึงได้ออกมาให้บริการทางเลือกที่เยี่ยมยอดและน่าดึงดูดใจในเอเชียใต้และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย มิก33 ได้เปิดตัวเกมโซเชียลกว่า 30 เกม ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละเกมมีผู้ใช้บริการเจ้าประจำถึงหลายแสนรายต่อวัน

ซีอีโอ บ.มิก33 กล่าวต่อว่า มิก33 เตรียมที่จะเชื่อมโยงเกมเข้ากับโปรแกรมการพัฒนาและระบบแวดล้อมที่สมดุลมาก ยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน เราได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่องการเชื่อมโยงและขอบเขตรายละเอียดต่างๆ ที่มีความสำคัญ เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มินิบล็อกเมื่อต้นปีนี้ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของ มิก33 และขณะนี้ เราก็กำลังปรับปรุงระบบของมิก33 ตามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่เราได้รับมา? ผลิตภัณฑ์มินิบล็อกนี้ได้เสริมจุดเด่นให้แก่ชุมชนของมิก 33 ด้วยประสบการณ์ทางสังคมที่ยอดเยี่ยม รวดเร็ว และสนุกสนาน

นายสตีเว่น กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มินิบล็อกดังกล่าวยังจะค่อยๆ ผนวกเข้ากับเกม การสนทนา แฟ้มประวัติ หรือรูปภาพตัวแทนอื่นๆ ของมิก33 ที่จะทำให้บริการของมิก33 มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เมื่อเทียบกับข้อเสนอของบริการโซเชียลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ซิน่า เว่ยโป๋ (Sina?s weibo) และทัมเบอร์ (Tumblr) มิก 33 แตกต่างจากบริการอื่นๆ ตรงที่มุ่งเน้นไปที่การเสนอบริการโซเชียลที่สนุกรวดเร็ว พร้อมด้วยลูกเล่นต่างๆ เช่น ระดับของผู้ใช้งาน เครื่องหมาย แผนภาพ ของขวัญเสมือนจริง รูปภาพตัวแทน ไอคอนแสดงอารมณ์ เกม และอื่นๆ อีกมากมายที่ให้บริการอยู่ในตัวมินิบล็อก ในช่วงปลายไตรมาสนี้ มิก33 เตรียมที่จะอัพเดทระบบชื่อและหน้าตา (Reputation System) และอัตลักษณ์ของผู้ใช้ (user identity)

ทั้งนี้ มิก33 ประสบความสำเร็จในการเป็นต้นแบบให้แก่บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กของภูมิภาค เอเชียตะวันออกชื่อดัง เช่น บริษัท Tentcent QQ (QQ) ซึ่งเป็นบริษัทมูลค่าหลายพันล้านของจีน เมื่อปี 2553 มิก33 ได้นำส่งข้อความกว่า 3 แสนล้านฉบับ และของขวัญเสมือนจริงอีกกว่า 1.85 แสนล้านชิ้น นอกจากผลิตโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแล้ว มิก33 ยังเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิต บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการเนื้อหาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายผู้ค้ามิก33 ขนาดใหญ่อีกมากมาย.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

LoL เปรี้ยง gr8game จัดหนักต่อ เปิดบทสรุปเกม DotA 2

LoL เปรี้ยง gr8game จัดหนักต่อ เปิดบทสรุปเกม DotA 2

เว็บไซต์เกรทเกม ต่อยอดความสำเร็จหลังเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้การตอบรับดาต้าเบส League of Legends เป็นอย่างดี จึงขอตอบแทนทุกคนด้วยข้อมูลดาต้าเบส ภาคต่อของเกม RTS ในตำนาน นั่นก็คือ DotA 2 ที่จะเปิด Close Beta เร็วๆ นี้…

เว็บไซต์เกรทเกม (www.gr8game.in.th) เว็บไซต์สารพัดความบันเทิงด้านเกมน้องใหม่ เปิดบริการ ฐานข้อมูลเกม ที่ 2 Defend of the Ancients 2 (DotA 2) รวบรวมข้อมูลฮีโร่ และไอเทม ให้ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบครัน รวมไปถึงข้อมูลของระบบเกม และเทคนิคการเล่นเบื้องต้น และการออกของที่ผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดแล้ว ที่ http://gr8ga.me/dota2

ทีมงานเว็บไซต์เกรทเกมขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้การตอบรับดาต้าเบส League of Legends ของพวกเราชาว Gr8game เป็นอย่างดี ทางทีมงานทั้งหลายจึงขอตอบแทนทุกคนด้วยข้อมูลดาต้าเบส ภาคต่อของเกม RTS ในตำนาน นั่นก็คือ DotA 2 นั่นเองครับ ซึ่งข้อมูลดาต้าเบส DotA 2 นี้ทางทีมงานได้รวบรวมขึ้นเพื่อให้แฟนๆ ชาว Gr8game ทั้งหลายได้ศึกษาข้อมูล ก่อนที่จะพบกับ DotA 2 ช่วง Close Beta เร็วๆ นี้

ส่วนข้อมูลทั้งหลายที่พวกเรานำมาเสนอให้กับแฟนๆ DotA 2 ทุกคน ได้แก่

ข้อมูลฮีโร่ ในส่วนนี้จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของฮีโร่แต่ละตัว รวมไปถึงค่า Stat และคำอธิบายสกิลต่างๆ ของฮีโร่ตัวนั้นๆ รวมไปถึงวิดีโอรายละเอียดของสกิลแต่ละสกิล

ไอเทม ส่วนนี้จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ของไอเทมแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นราคา ความสามารถ รวมไปถึงรายละเอียดของไอเทมอัพเกรดชนิดต่างๆ ด้วย

ไกด์ หน้านี้จะบอกถึงวิธีการอัพสกิลตามขั้นเลเวล รวมไปถึงเทคนิคการออกไอเทมด้วย

วิดีโอ ในส่วนนี้จะเป็น Video Spotlight สำหรับแนะนำฮีโร่และความสามารถของฮีโร่ต่างๆ รวมไปถึงอธิบายสกิลเพื่อให้ผู้เล่นทั้งหลายเข้าใจอย่างง่ายๆ

ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญต่างๆ ของดาต้าเบส DotA 2 ที่ทีมงาน Gr8game ได้จัดทำขึ้นเพื่อเอาใจแฟนๆ ทั้งหลาย ส่วนรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆ จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

ไอซีที เชื่อ กสทช. ยกคลื่นให้ทีโอที-กสท คุมเองหลังหมดสัมปทาน

ไอซีที เชื่อ กสทช. ยกคลื่นให้ทีโอที-กสท คุมเองหลังหมดสัมปทาน

รมว.ไอซีที เชื่อ กสทช.ยกคลื่น 900, 1800 MHz ให้ ทีโอที และ กสท บริหารต่อหลังหมดสัมปทาน เร่ง 2 รัฐวิสาหกิจ เน้นแผนให้จัดเจน ย้ำประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก…

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงฯ อยู่ระหว่างรอแผนการบริหารคลื่นความถี่ 900 MHz และคลื่นความถี่ 1800 MHz หลังจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT หมดสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ส่วนตัวมอบหมายให้ 2 องค์กรไปดำเนินการจัดทำแผนการใช้คลื่นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนไปเจรจากับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อที่ไม่ต้องคืนคลื่นความถี่กับ กสทช.

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า แนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ ทีโอที และ กสท จะต้องมีความชัดเจนและอิงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ กสทช. เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งกระทรวงไอซีทีมีหน้าที่กำกับนโยบาย และกสทช. มีหน้าที่ควบคุมให้ดำเนินการคู่ขนานกัน และที่ผ่านมาก็หารือกันอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับกระทรวงไอซีทีแน่นอน และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

?เชื่อว่า กสทช.จะอิงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคลื่นความถี่ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสมบัติของชาติ หากทีโอทีระบุว่าจะนำคลื่นความถี่ไปให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมองว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์รวม ไอซีทีก็จะไม่เจรจากับ กสทช. เพื่อขอคลื่น แต่หากนโยบาย แผนของทีโอที ชี้จัดให้เห็นเป็นรูปธรรมว่านำคลื่นไปสร้างประโยชน์ในองค์รวมได้ ก็จะเจรจากับกสทช.เพื่อขอคลื่นฯ แน่นอน? น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่า หาก กสทช.นำคลื่นความถี่มาเปิดประมูลใหม่จะสามารถหาเงินให้กับรัฐบาลได้อย่างมหาศาล ส่วนตัวชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้มองที่ตัวเงินเป็นหลัก แต่มองว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า ประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้สูงวัย อย่างคุณตา คุณยาย สามารถพูดคุย ติดต่อสื่อสารเพื่อรักษาอาการป่วยต่างๆ กับแพทย์ได้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ดีกว่าการเอาเงินเข้ารัฐ

รมว.ไอซีที กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าในการปรับสัดส่วนการถือครองหุ้นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรืออินทัช ใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นั้น ขณะนี้ยังรอไทยคมชี้แจงรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งได้มอบหมายให้นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการชี้แจงจากไทยคม.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

‘ม็อบโกลด์’ เปิด3ระบบใหม่ เจาะตลาดโฆษณาบนสมาร์ทโฟน

'ม็อบโกลด์' เปิด3ระบบใหม่ เจาะตลาดโฆษณาบนสมาร์ทโฟน

ม็อบโกลด์ บริษัทไอทีออนโมบายจากฮ่องกง รุกตลาดโฆษณาบนมือถือในประเทศไทย เปิดตัว 3 ฟีเจอร์ เล็งเจาะกลุ่มไอโอเอสและแอนดรอยด์…

นายแฟนนี่ ลี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ม็อบโกลด์ ผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจเครือข่ายโฆษณาและโซลูชั่นธุรกรรมออนโมบาย จากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการใช้บริการโฆษณาออนโมบายมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น บริษัทเล็งเห็นแนวโน้มดังกล่าวและเปิดตัวระบบให้บริการใหม่ โดยเน้นการทำตลาดในกลุ่มสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทย นอกจากนี้บริษัทมีแผนร่วมงานกับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเจ้าของโมบายไซต์ชาวไทยเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดด้วย

สำหรับบริการใหม่ของม็อบโกลด์ มีทั้งสิ้น 2 ฟีเจอร์ ได้แก่ พุช โนติฟิเคชัน แอด (Push Notification Ad) โฆษณาผ่านระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ คอนเวอร์ชัน แทร็คกิ้ง (Conversion Tracking) ทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถติดตามพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าผ่านโมบายไซต์ของตนเอง และแอด ออพติไมเซอร์ (AD Optimizer) ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ ทั้งจากประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเฉพาะเมือง

จากรายงานล่าสุดของไอดีซี (International Data Corporation) ระบุว่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 มีอัตราการเติบโตประมาณ 6% จากไตรมาสก่อนหน้าและเติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในปี 2554 ตลาดฟีเจอร์โฟนมีอัตราการเติบโตขึ้น 10% ขณะที่สมาร์ทโฟนเติบโตขึ้น 200% เมื่อเทียบกับปี 2553.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

ซีเกทเปิดตัวฮาร์ดไดร์ฟสำหรับชาวเฟซบุ๊ก-ฟลิกเกอร์

ซีเกทเปิดตัวฮาร์ดไดร์ฟสำหรับชาวเฟซบุ๊ก-ฟลิกเกอร์

ซีเกท เสนอรูปแบบใหม่ในการสำรองข้อมูลดิจิตอลในชีวิตประจำวันกับโซลูชั่นใหม่สำหรับผู้บริโภค ด้วยฮาร์ดไดร์ฟรุ่นแรกที่นำเสนอการบันทึกและการใช้งานอัลบั้มภาพนิ่งและวิดีโอร่วมกันระหว่าง Facebook และ Flickr…

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (มหาชน) จำกัด? เปิดตัวอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลรุ่น ?แบ็คอัพ พลัส (Backup Plus)? ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุด และสำรองข้อมูลเพียงแค่คลิ๊กเดียว และมีศักยภาพในการบันทึกและใช้ข้อมูลในเฟซบุ๊กและฟลิกเกอร์ร่วมกันด้วย ฮาร์ดไดรฟ์ซีเกท แบ็คอัพ พลัส (Seagate Backup Plus hard drives) สามารถทำงานได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส และแอปเปิล OSX และมีคุณสมบัติใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกัน และบันทึก และป้องกันข้อมูลดิจิตอล ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนในเกือบทุกด้าน?

อีกทั้งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์พรีโหลด ซีเกท แดชบอร์ด (Seagate Dashboard software) รุ่นใหม่ในตัวไดรฟ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูลเพียงคลิ๊กแค่ครั้งเดียว โดยยังเป็นฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกรุ่นแรกของโลก ที่นำเสนอการสำรองข้อมูลในโซเชียล เน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก และฟลิกเกอร์? โดยทำให้จัดเก็บสำเนาภาพถ่ายต่าง ๆ จากสังคมออนไลน์ง่ายดายเหมือนกับการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

จากการศึกษาของพาร์คส แอสโซซิเอทส์ (Parks Associates) ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก หลายคนเลื่อนการสำรองข้อมูลออกไปจนกระทั่งมันสายเกินไป น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ใช้งานภายในบ้านซึ่งถูกสำรวจความคิดเห็น มีแผนการสำรองข้อมูลในระบบของพวกเขาทุกสัปดาห์ และมีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ที่มีความขยันพอที่จะทำการสำรองข้อมูลด้วยตนเองทุกวัน

นายเบรตต์ แซปปิงตัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของพาร์คส แอสโซซิเอทส์ กล่าวว่า ไอเดียในการสำรองภาพถ่ายและวิดีโอจากเฟซบุ๊คเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งผมเชื่อว่าอาจช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บสำเนาของสินทรัพย์ดิจิตอลไว้หลาย ๆ ชุด ไม่ว่ามันจะถูกเก็บไว้ที่ใด โซเชียล มีเดียกลายเป็นแหล่งเก็บข้อมูลดิจิตอลส่วนตัวจำนวนมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยตระหนักเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการสูญเสียการเข้าถึงความทรงจำที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้

จากการสำรวจข้อมูลเมื่อเร็วๆ นี้ ในนามของซีเกทและทำการสำรวจข้อมูลทางออนไลน์โดยแฮร์รีส อินเตอร์ แอคทีฟ (Harris Interactive) ตั้งแต่วันที่ 22-24 พ.ค.2555 ที่ผ่านมา มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54) ของผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ ประสบปัญหาไฟล์ข้อมูลสูญหายและ/หรือรู้จักผู้ที่ทำไฟล์ข้อมูลสูญหาย กว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 27) ของผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ ทำไฟล์ข้อมูลสูญหายและพบว่ามันทำให้พวกเขาผิดหวังมาก? ในขณะที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97) ของผู้ที่ถูกสำรวจความคิดเห็นระบุว่าพวกเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง? เพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่มีแผนการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่มีแผนการสำรองข้อมูลทุกวัน

ด้าน นายบันเส็ง เท รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชียและญี่ปุ่น ซีเกท กล่าวว่า ความต้องการในการสำรองข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตดิจิตอลของทุกคน ขณะนี้เกือบทุกสิ่งที่เรารักอยู่ในรูปแบบดิจิตอล? ตั้งแต่เอกสารแฟกซ์จนถึงอีเมล์? ภาพนิ่งและวิดีโอของครอบครัว ไฟล์หลายไฟล์เหล่านี้ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ หากเกิดการสูญหายหรือระบบล้มเหลว ดังนั้นซีเกท แบคอัพ พลัส จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขจัดอุปสรรคในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้? ด้วยซอฟต์แวร์แดชบอร์ดรุ่นใหม่นำมาซึ่งประสบการณ์ในการสำรองข้อมูลที่ใช้งานง่าย และสมบูรณ์แบบด้วยประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น จากการจัดเก็บภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเฟซบุ๊กและโซเชียล มีเดียอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ ซีเกท แบคอัพ พลัส ใหม่นี้จะมีวางจำหน่ายทั้งสีแดง น้ำเงิน เงินและดำสำหรับรูปแบบไดรฟ์สำหรับพกพาขนาด 2.5 นิ้วด้วยราคาขายปลีกจากผู้ผลิตในช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยไดรฟ์ที่มีความจุ 500 กิกะไบต์ อยู่ที่ 2,690 บาท และความจุ 1 เทราไบต์ อยู่ที่ 3,570 บาท? ส่วนไดรฟ์แบ็คอัพ พลัส เด็สก์ขนาด 3.25 นิ้ว ความจุ 2 เทราไบต์ มีราคาขายปลีกจากผู้ผลิต อยู่ที่ 4,500 บาทและความจุ 3 เทราไบต์ มีราคาขายปลีกจากผู้ผลิต อยู่ที่ 6,200 บาท ส่วน ซีเกท สลิม (Seagate Slim) ขนาดบางเฉียบเพียง 9.5 มม. จะมีวางจำหน่ายในระดับความจุ 500 กิกะไบต์ ในราคาขายปลีกของผู้ผลิต อยู่ที่ 3,090 บาท.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags: