กสท เพิ่มประสิทธิภาพจัดซื้อเวชภัณฑ์

กสท ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดซื้อเวชภัณฑ์ เปิดบริการ ?CAT supply chain visibility? ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความแม่นยำ ประหยัด สะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,

Post a Comment