ซีเอส ล็อกซ9เดือน กำไรพุ่ง365ล้านบาท

ซีเอส ล็อกซ9เดือน กำไรพุ่ง365ล้านบาท

ซีเอส ล็อกซอินโฟ เผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีกำไรจากงบการเงินรวม 105 ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบ 9 เดือน ปี 56 เท่ากับ 365 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.61 บาทต่อหุ้น เติบโตเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เชื่อไตรมาสที่ 4 จะดีขึ้นอีกทั้งบริการด้านไอที และบริการข้อมูลเสียง และบริการเสริมมือถือ

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลประกอบการไตรมาส 3/2556 ว่า บริษัทฯ มีกำไรจากงบการเงินรวม จำนวน 105 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการในรอบเก้าเดือนของปี 2556 เท่ากับ 365 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.61 บาทต่อหุ้น เติบโตเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (จำนวน 298 ล้านบาท) ในขณะที่รายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนสำหรับปี 2556 เท่ากับ 2,284 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจไอซีที และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเต็มเก้าเดือนของธุรกิจสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง

ซีอีโอ บ.ซีเอส ล็อกซอินโฟฯ กล่าวต่อว่า สำหรับรายได้ทั้งหมดแบ่งเป็น 1) รายได้จากธุรกิจการให้บริการไอซีที จำนวน 1,533 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน 2) รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง จำนวน 267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน และ 3) รายได้จากธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 484 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน

นายอนันต์ กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4 และผลประกอบการรวมทั้งปี บริษัทคาดว่าผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลประกอบการโดยรวมของปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับครึ่งปีแรก โดยทางด้านธุรกิจการให้บริการไอซีที จะเน้นการให้บริการในกลุ่มบริการหลัก ได้แก่ การให้บริการด้าน IDC & Cloud, ICT & Cloud, และอินเทอร์เน็ตลีสไลน์ ส่วนด้านธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง จะมุ่งเน้นการจัดพิมพ์และแจกจ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาใหม่ๆแบบเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ ?อร่อย?ทั่วไทย?, ?Factory & Builder Guide? และ ?Fashion & Accessories Guide? เป็นต้น และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการ SMS ทางด้านข่าว สาระความบันเทิง และดูดวง ตลอดจนเพิ่มแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนให้มากขึ้น.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

Post a Comment