ทดลองกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

ทดลองกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

จากการให้ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเชื้อราบางชนิดสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะเชื้อราขาว หรือเชื้อรา Beauveria bassiana

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment