นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

ทุนวิจัยที่ได้นี้ จะเป็นตัวช่วยเสริมให้ทีมวิจัยเดินหน้าในการศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรรองรับ และพร้อมที่จะรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

Post a Comment