พระวัดป่าขู่รวมชื่อถอดถอน ‘กสทช.’ จี้ทบทวนร่างจัดสรรคลื่น

พระวัดป่าขู่รวมชื่อถอดถอน 'กสทช.' จี้ทบทวนร่างจัดสรรคลื่น

ภาพจากแฟ้มข่าว

เจ้าอาวาสวัดป่า จ.กำแพงเพชร ออกโรงจี้ “กสทช.” ทบทวนร่างประกาศจัดสรรความถี่ ชี้กระทบรายการวิทยุธรรมะ หลังเคยยื่นหนังสือแล้วแต่ไม่เป็นผล…

พระครูอรรถกิจนันทคุณ กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะพระลูกศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ได้เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลายครั้ง รวมทั้งเข้าชี้แจงกับกรรมการและเลขานุการ กสทช.ให้ทราบเหตุผลของการร้องขอให้ทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระเสียงที่ไม่เป็นธรรมในการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งขัดแย้งต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ว่าส่งผลเสียหายต่อสถานีวิทยุเพื่อสังคมที่ทุ่มเททำประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงกำไรในทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุเพื่อสาธารณะด้านพระพุทธศาสนาอันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงทางศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันหลักหนึ่งของประเทศ เพราะทำให้ขอบเขตการกระจายเสียงลดลง เป็นผลให้พระป่าสายปฏิบัติรับฟังหลักธรรมคำสอนจากสถานีวิทยุเหล่านี้ไม่ได้หรือรับฟังไม่ชัดเจน และประชาชนจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนชรา คนเจ็บไข้ ต้องสูญเสียโอกาสรับฟังธรรมะซึ่งอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตแล้วก็เป็นได้

พระครูอรรถกิจนันทคุณ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาแม้จะพยายามร้องขอ ทักท้วง ตักเตือน คัดค้าน ก็ไม่เคยใส่ใจ ยังดื้อรั้นฝ่าฝืนต่อกระแสของประชาชนอย่างไม่มีหิริโอตตัปปะ ทั้งที่การกระทำเช่นนี้จัดเป็นการสร้างกรรมหนักในทางธรรม อย่างไรก็ตามทางเราจะให้เวลาและโอกาส กสทช. ได้ทบทวนอีกครั้ง และหาก กสทช. ยังฝ่าฝืนต่อกระแสประชาชนถึงขั้นออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ ถ้าเช่นนั้นก็ชัดเจนว่า กสทช. มีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ และสิ่งนี้จะเป็นต้นเหตุแห่งกรรมอันหนักในพระพุทธศาสนาและยังกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชน ซึ่งย่อมถึงเวลาอันควรที่จะมีการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 เพื่อถอดถอนกสทช.ทั้งคณะต่อไป.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

Post a Comment