อาเซียนสู่ความมั่งคั่ง – โลกาภิวัฒน์

อาเซียนสู่ความมั่งคั่ง - โลกาภิวัฒน์

ความเจริญเติบโตที่ผ่านมาจนเป็นเศรษฐกิจร่วมใน 10 ประเทศ มีเศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับ 7 ของโลกโดยมีผู้บริโภคถึง 600 ล้านคน ซึ่งเศรษฐกิจนั้นมาจากภาคการเกษตรที่ย้ายฐานไปสู่เศรษฐกิจการผลิต

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

Post a Comment