เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์..คืออนาคตของประเทศ (จบ)

การเสนอครั้งนี้ ประธานาธิบดีโอ บามาก็มุ่งให้คนอเมริกันกล้าคิดกล้าสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ โดยทางรัฐบาล พร้อมจะสนับ สนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,

Post a Comment