เรดแฮทชี้เทรนด์ ‘มิดเดิลแวร์’ ฮิต องค์กรแห่ใช้หวังเพิ่มศักยภาพ

?เดเมียน วอง? ผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน เรดแฮท เผยแพร่บทความเรื่องเทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยบทบาทของมิดเดิลแวร์แพร่หลาย เหตุช่วยลดความซับซ้อนในเทคโนโลยีได้ดี…

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ นิยมใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ภาพรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น พบว่ามีการนำมิดเดิลแวร์ ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เชื่อมหรือสนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกัน มาใช้อย่างแพร่หลาย

นายเดเมียน วอง ผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน เรดแฮท ได้บทความเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า การใช้งานมิดเดิลแวร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท่ามกลางการแสวงหาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น มิดเดิลแวร์เป็นตัวเชื่อมการใช้งานเทคโนโลยีส่วนต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เช่น การใช้งานแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ดีขึ้น การใช้งานแพลตฟอร์มมาตรฐานที่ใช้ในระบบงาน (Enterprise Service Busses -ESBs) ร่วมกับแพลตฟอร์มข่าวสารต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจได้แบบอัตโนมัติ

จากผลสำรวจของไอดีซี คาดการณ์ว่าในปี 2554-2558 ตลาดของเทคโนโลยีการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) และมิดเดิลแวร์แอพพลิเคชั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตต่อปีร้อยละ 12.4 แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน อาทิ เวียดนามและฟิลิปปินส์ตั้งเป้าจะป็นผู้นำในปี 2555? เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในฟิลิปปินส์ ทั้งในด้านการควบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าด้วยกัน รวมถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

ในภาพรวม อัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักที่ต่อเนื่องกันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของการใช้มิดเดิลแวร์ซึ่งอาจมีผลต่อปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการที่จะผสมผสานระหว่างธุรกิจกับเทคโนโลยี รวมถึงการเกิดขึ้นของคลาวด์คอมพิวติ้ง องค์กรต่างๆ กำลังมองหาการสร้างความสมดุลในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ ในขณะที่ต้องมั่นใจด้วยว่ากระบวนการต่างๆ ต้องมีความคล่องตัวในหลายกรณี เทคโนโลยีค่อยๆ มีการพัฒนาและสามารถทำงานร่วมกันได้

ปัจจุบัน โอเพ่นซอร์สโซลูชั่นได้นำเสนอประสิทธิภาพระดับองค์กร รวมทั้งความยืดหยุ่นและความมั่นคง นอกจากนี้โซลูชั่นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และในราคาที่ถูกลงในปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยการสมัครสมาชิกได้ในราคาที่ต่ำลง ลดต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้านไอที (TCO) และเสนอทางเลือกในระยะยาวได้มากขึ้น รวมทั้งให้ความยืดหยุ่นกับธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงกระเพื่อมและแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อขึ้นเป็นผู้นำและได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง

ความหลากหลายและความคล่องตัวถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้มิดเดิลแวร์ ยกตัวอย่างเช่น JBoss Enterprise Middleware มีศักยภาพสูงในการจัดการกับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถนำเสนอความหลากหลายด้วยการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถใช้โซลูชั่นให้เหมาะกับความต้องการของงานแต่ละงานได้ ซึ่งความหลากหลายนี้จะช่วยให้โซลูชันใช้งานได้อย่างเฉพาะเจาะจงในทุกภาคอุตสาหกรรม

มิดเดิลแวร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์มากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เกิดความสมดุลย์กับความทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตและลดความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ แต่ก็เป็นเหมือนหลายเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ โดยมิดเดิลแวร์ดูเหมือนจะเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในองค์กรต่างๆ ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

Post a Comment