แนะรัฐเป็นต้นแบบใช้เทคโนโลยี เดินหน้านโยบายดิจิตอล อีโคโนมี

การที่ประเทศไทยจะดำเนินนโยบาย ดิจิตอล อีโคโนมี (Digital Economy) ให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่าง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

Post a Comment