?ไบร์ท?ระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

?ไบร์ท?ระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

ทีมพัฒนาซึ่งประกอบด้วย นายธนวุฒิ อนันต์พิริยะกุล นายธีรวัจน์ อนันต์พิริยะกุล และ นายณัฐณพัชร์ กวิพรรธน์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment