CAT ปลื้มยอดโทรไกล CAT 009 โตเพิ่มขึ้น

CAT ปลื้มยอดโทรไกล CAT 009 โตเพิ่มขึ้น

กสท โทรคมนาคม ปลื้ม ยอดโทรไกลระหว่างประเทศ CAT 009 โตเพิ่มขึ้น ในกลุ่มประเทศกลุ่มปลายทางที่เป็น AEC รวมถึงการใช้งานปลายทางอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น คาดการใช้งานปลายปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนแน่นอน…

นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า บริการ CAT 009 ถือ เป็นบริการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวก และยังมีอัตราค่าใช้บริการที่ประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ทั้งองค์กรและ ลูกค้าบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะติดต่อเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว

ผู้ช่วย กจญ. CAT กล่าวอีกว่า ด้วยจุดเด่นของบริการและผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ CAT ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างให้ CAT 009 เป็นบริการที่ครองใจผู้ใช้บริการที่ต้องการโทรไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในปลายทางต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา CAT 009 ได้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลดค่าโทรปลายทางพม่าเหลือนาทีละ 10 บาท เอาใจทั้งลูกค้าชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อไปยังพม่า ตอบรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังจากมีการเปิดประเทศ และล่าสุดกับโปรโมชั่นลดค่าโทรสำหรับลูกค้าที่กด 009 จาก my เป็นต้น

นายสมเกียรติ กล่าวด้วยว่า นอกจากปลายทางกลุ่มประเทศ AEC แล้ว การใช้งานปลายทางอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ เกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งกลุ่มหลักคือลูกค้าที่มีญาติพี่น้องเดินทางไปทำงานในประเทศดังกล่าว ประกอบกับการค้าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นด้วย จึงคาดว่าในปลายปีนี้อัตราการใช้งานโดยรวมของ CAT 009 จะเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างแน่นอน.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

Post a Comment