TOT ทุ่ม 2 หมื่นล้านปีหน้า เสริมศักยภาพ 3G

TOT ทุ่ม 2 หมื่นล้านปีหน้า เสริมศักยภาพ 3G

ทีโอที เตรียมลงทุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ 2 หมื่นล้านบาท พร้อมขยาย 3จี ให้ครอบคลุม ขณะที่ทุ่ม 2 แสน เปิดโครงการทีวายซี บูรณาการแผนซีเอสอาร์ใหม่ทั่วประเทศ…

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 56 นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด สายงานการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2556 รายได้ของทีโอที อยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) รายได้จากโทรศัพท์ด้วยเสียง (วอยซ์) และรายได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีโอที 3จี ส่วนแผนการตลาดของทีโอทีในปี 2557 นั้น จะลงทุนเพิ่มอีก 2 หมื่นล้านบาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็น การให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดถึงผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น และพัฒนาโครงข่ายสามจีให้ครอบคลุมมากที่สุด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด สายงานการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีโอที กล่าวต่อว่า ในปี 2557 จะร่วมกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล (บช.น.) โดยการให้ความร่วมมือในการติดตั้งกล้องซีซีทีวี ภายไต้ชื่อโครงการ มิราเคิลอาย (Miracle Eye) ส่วนปัญหาและอุปสรรคในปีหน้านั้น จะมีเรื่องของสัญญาสัมปทานที่สิ้นสุดลงของเอไอเอส ที่จะทำให้รายได้หายลงไป อีกทั้งต้องรอการประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ชัดเจนกว่านี้ ด้วยเหตุนี้ ต้องนำเสนออะไรใหม่ๆ ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นางสมจิตต์ กล่าวอีกว่า โครงการทีวายซี เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน ที่ชุมชนบางเพรียง จ.สมุทรปราการ นั้น ใช้งบประมาณจัดงานอยู่ที่ 2 แสนบาท และถือเป็นปีแรกที่บูรณาการแผนซีเอสอาร์ใหม่ทั่วประเทศ โดยในโครงการนี้ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง สนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้ใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และสังคมมากขึ้น เพราะเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน มีความรู้ความสามารถด้านไอทีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้นำศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น โครงการนี้จะเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ต่อยอดเยาวชนให้ได้เรียนรู้บริบทของชุมชน และการนำความรู้ด้านไอทีมาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นอกจากนี้ ทีโอที ยังสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้โครงข่ายของทีโอทีส่งสัญญาณ ออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการกรีนไอซีที ที่เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน พิษภัย และการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องปลอดภัย และสำหรับผู้ที่สนใจ หรืออยากเข้ามาให้กำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเด็กไทยมีดี ใช้ไอซีที เพื่อชุมชน สามารถเข้าชมได้ที่?Facebook.com/TOTyoungclubpage

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

Post a Comment