UIH สยายปีกลุยตลาดโทรคมนาคมอินโดจีนรับ AEC

UIH สยายปีกลุยตลาดโทรคมนาคมอินโดจีนรับ AEC

คณะผู้บริหารของ UIH เดินทางไปเยือนเพื่อเจรจาธุรกิจ สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายของ UIH โดยเป็นการก้าวข้ามพรมแดนขยายตลาดสู่ลาว จีน เวียดนาม รับการเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015…

นายทยาวัต อุนนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย International Broadband Solution นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เดินทางไปเยือนเวียงจันทร์ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเจรจาธุรกิจสำหรับเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายของ UIH โดยชูจุดยืนความมีเสถียรภาพโครงข่าย UIH จากภายในประเทศไทย สู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านพันธมิตร 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศลาว อาทิ ETL, UNITEL, LAO Telecom และ Beeline เพื่อเป็นการเตรียมโครงข่ายสำหรับรองรับการขยายธุรกิจขององค์กรลูกค้า UIH และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับการเยือนเวียงจันทร์ของผู้บริหาร UIH ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่องค์กรลูกค้า ในเรื่องศักยภาพด้านเสถียรภาพ และความแข็งแกร่งของโครงข่าย UIH ที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก พร้อมทั้งขยายรูปแบบการบริการเพื่อตอบสนองการสื่อสารหลากหลายรูปแบบขององค์กรลูกค้าที่มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้การสื่อสารขององค์กรลูกค้าสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

Post a Comment