หลักคิดทางการเงิน ทุนนิยมอเมริกัน (6) – โลกาภิวัตน์

หลักคิดทางการเงิน ทุนนิยมอเมริกัน (6) - โลกาภิวัตน์

ทำไมนักลงทุนหรือบริษัทต่าง ๆ ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมชุดใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมใหญ่ และเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

ทุนนิยมอเมริกัน ต้องมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ (4) – โลกาภิวัตน์

ทุนนิยมอเมริกัน ต้องมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ (4) - โลกาภิวัตน์

เท่าที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ทุนนิยมอเมริกันจะเห็นได้ว่า การพัฒนานวัตกรรมได้มีมาตลอดควบคู่กับไปกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะ 200 ปีที่ผ่านมา

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,