ธ.กรุงเทพ โชว์นวัตกรรมตรวจสอบแหล่งผลิตการเกษตร

ธ.กรุงเทพ โชว์นวัตกรรมตรวจสอบแหล่งผลิตการเกษตร

ธนาคารกรุงเทพ โชว์สติกเกอร์รหัสตรวจสอบแหล่งที่มาภาคการผลิต พร้อมมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ในงานผลงานฉลองครบ 12 ปี โครงการ ?เกษตรก้าวหน้า?…

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพฉลองครบ 12 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า และใช้เวลา 2 ปี ขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมงานการเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้ ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ริเริ่มการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดการตลาด และสนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตรกรไทย ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยให้เกษตรกรรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าเกษตรก้าวหน้าจำนวนกว่า 6,500 ราย และให้การสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวต่อว่า ในโอกาสครบ 12 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล ?เกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2555? เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักของกระบวนการเกษตรก้าวหน้า ในงานใหญ่ประจำปี ?วันเกษตรก้าวหน้า 2555?

ขณะที่ธนาคารได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) คัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวเตือนใจ บุพศิริ ผู้จัดการความรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม และนางถนอมจิต บุตราช ผู้จัดการความรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ในงานยังมีการออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุดยอดสินค้าเกษตรก้าวหน้าคุณภาพ คัดพิเศษ มาตรฐานส่งออก เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเกษตรกรก้าวหน้า ที่มีความคิดก้าวหน้าในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้าที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีการแสดงนวัตกรรมการตรวจสอบผลผลิตจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วง ซึ่งทุกผลจะมีติดสติกเกอร์รหัส เพืี่อตรวจสอบแหล่งที่มาของภาคผลิต เช่น ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่ปลูก การปลูก และระบุวันที่ควรรับประทาน

?

สำหรับธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มดำเนินการ โครงการเกษตรก้าวหน้า ขึ้นเมื่อปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาและสนับสนุนเกษตรกรก้าวหน้า ด้วยการให้บริการทางวิชาการและบริการด้านการเงินควบคู่กันไป มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าและสนับสนุนเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการแบบทันสมัย โดยมีเครือข่ายที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2553 โครงการเกษตรก้าวหน้าครบ 10 ปี ธนาคารได้จัดพิธีมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2553 แก่เกษตรกรก้าวหน้าและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น.

?

?

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

3BBเอาใจชาวเน็ต เปิดให้ซื้อชั่วโมงไวไฟ ผ่านตู้ATM ธ.กรุงเทพ

3BBเอาใจชาวเน็ต เปิดให้ซื้อชั่วโมงไวไฟ ผ่านตู้ATM ธ.กรุงเทพ

ลูกค้า 3BB WiFi? ซื้อแพคเกจเหมาจ่ายรายเดือน 99 บาท ผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็ม และ บริการ บัวหลวง iBanking ของธนาคารกรุงเทพ พร้อมทั้งยังเพิ่มชุดบริการลูกค้าด้วย การเปิดช็อปแห่งใหม่ล่าสุด 3BB Shop@ CDS? ที่ชั้น 2 เซ็นทรัลลาดพร้าว…

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)? ประกาศถึงการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการไวไฟของ 3BB (3BB WiFi ) จึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย? 3BB WiFi เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง คือ ผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็ม และ บริการ บัวหลวง iBanking ของธนาคารกรุงเทพ? โดยลูกค้า 3BB WiFi สามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพของตนเองได้อย่างสะดวกสบายและง่าย กับแพคเกจรายเดือน 99 บาท (ไม่รวม Vat.) ใช้งานได้ 30 วันนับจากวันที่ซื้อ โดย 3BB WiFi มีช่องทางจำหน่าย แพคเกจมากมาย เช่น แพคเกจ 99 บาท อายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่สมัคร เพียงพิมพ์? A? ส่ง SMS มาที่เบอร์ 4825358 (AIS, DTAC), ตู้บุญเติม แพคเกจรายวัน 39 บาท รายเดือน 106 บาท, ช่องทาง e-pay แพคเกจ 200 บาท 5,000 นาที กับรายเดือน 106 บาท และช่องทางการซื้อบัตรพรีเพด? 3BB WiFi มีจำหน่ายที่ ซีเอ็ดบุ๊ค, ร้าน 108 SHOP, Family Mart, S&P, Dunkin Donuts, Au Bon Pain, Sport City, ร้านหอแว่น, ฯลฯ และร้านค้าที่ร่วมเป็นพันธมิตรอีกหลายแห่ง

นอกจากนี้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ยังได้เปิดช็อปแห่งใหม่ล่าสุด 3BB Shop@ CDS? เซ็นทรัลลาดพร้าว บริเวณชั้น 2 หลังจากที่เปิดไปแล้วถึง 17 แห่งในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ? สามารถให้บริการแบบครบวงจร อาทิ ขอติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ชำระค่าบริการรายเดือนของลูกค้า 3BB และขอใช้บริการเสริมต่างๆรวมทั้งการอัพเดตโปรโมชั่นใหม่ของห้างผ่านจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองไลพ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา 3BB ได้ให้บริการไวไฟความเร็วสูง (Super Wifi) บริเวณช็อปอีกด้วย? และยังมีจอสาธิตบริการ 3BB-IPTVHD เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสิทธิภาพของความบันเทิงรูปแบบใหม่ผ่านจอโทรทัศน์ที่คมชัดสมจริงในระดับ Hi-Definition อีกด้วย

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดช็อปแห่งใหม่นี้? 3BB ได้มอบของสมนาคุณมากมายแก่ลูกค้า? เช่น ลูกค้าติดตั้งใหม่ทุกแพ็กเก็จ?รับของแถม Panda Cloud Antivirus ?ฟรี 1 ปี เสื้อเพิ่มคุณค่า?1 ตัว บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ และ EGV? ?จำนวน 1 ที่นั่ง 3BB WiFi? จำนวน 1,500 นาที ลูกค้าชำระค่าบริการล่วงหน้า 6-12 เดือน รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์? 1 ที่นั่ง? ?และบัตรโยนโบว์ลิ่งฟรี? หรือ บัตรร้องเพลงคาราโอเกะฟรี? ?1 ??ใบ ส่วนลูกค้าชำระค่าบริการตามปกติ รับฟรี? บัตรโยนโบว์ลิ่งหรือ บัตรคาราโอเกะ? 1 ใบ แวะใช้บริการ 3BB แบบครบวงจรที่ 3BB Shop @ CDS เซ็นทรัลลาดพร้าวและรับของสมนาคุณมากมายตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมด.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,