นักวิจัยแกนนำ 2558

ด้วยการศึกษาเทคโนโลยีนี้มากว่า 30 ปี ทำให้ ?ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว? จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้รับทุนนักวิจัยแกนนำ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

ทุนวิจัยที่ได้นี้ จะเป็นตัวช่วยเสริมให้ทีมวิจัยเดินหน้าในการศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรรองรับ และพร้อมที่จะรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,