เริ่มแล้วงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

ประกาศผลนักวิทย์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ประจำปี 2558

นักวิจัยชีวเคมีจากมหิดล คว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่นจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ชี้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ช่วยภาคอุตสาหกรรมลดใช้สารเคมีอันตราย

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

ทีโอที ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 2558

ทีโอที ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 2558

ทีโอที ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 58 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ภายใต้แนวคิดในการจัดงาน “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” พร้อมออกสลากกาชาด จำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

ทุนวิจัยที่ได้นี้ จะเป็นตัวช่วยเสริมให้ทีมวิจัยเดินหน้าในการศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรรองรับ และพร้อมที่จะรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,