หลักความเสี่ยงของอุดมศึกษา – โลกาภิวัตน์

หลักความเสี่ยงของอุดมศึกษา - โลกาภิวัตน์

การประเมินความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่สองลักษณะ คือหนึ่งจะต้องปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคหรือนักศึกษาหรือนักศึกษาที่เข้าเรียน สอง จะต้องให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,