หลักความเสี่ยงของอุดมศึกษา – โลกาภิวัตน์

หลักความเสี่ยงของอุดมศึกษา - โลกาภิวัตน์

การประเมินความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่สองลักษณะ คือหนึ่งจะต้องปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคหรือนักศึกษาหรือนักศึกษาที่เข้าเรียน สอง จะต้องให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

ก้าวต่อไปอุดมศึกษาไทย – โลกาภิวัตน์

ก้าวต่อไปอุดมศึกษาไทย - โลกาภิวัตน์

ขณะนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่แต่อังกฤษเป็นรัฐประชาธิปไตยมานานนับพันปีและมีการเลือกตั้ง การจะแยกเงินงบประมาณแผ่นดินออกจากรัฐบาลก็ยังเป็นเรื่องท้าทายอยู่

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

8 ความคิดเขย่าโลก (2) – โลกาภิวัตน์

8 ความคิดเขย่าโลก (2) - โลกาภิวัตน์

แนวคิดในการป้องกันน้ำท่วมขนาดใหญ่นี้มีแนวคิดใหม่ว่าให้น้ำท่วมเข้ามาเลยแล้วอยู่กับมัน เสียเงินจำนวนมหาศาลสร้างกำแพงป้องกันน้ำขนาดใหญ่พัดผ่าน ยิ่งน้ำมาขนาดใหญ่ก็ยิ่งสร้างกำแพงยักษ์ใหญ่สู้กับกระแสน้ำตามแบบเดิมนั้น

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

วิธีจัดการอุดมศึกษา – โลกาภิวัตน์

วิธีจัดการอุดมศึกษา - โลกาภิวัตน์

สำหรับในสหรัฐอเมริกานั้น ศาสตราจารย์ ดร.เคลย์ คริสเตนเซ่น แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้นำเสนอรูปแบบทางธุรกิจเพื่อจัดการการศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าต่อบัณฑิต

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

จัดการระบบทุนนิยมใหม่ในสหรัฐอเมริกา (9) – โลกาภิวัตน์

จัดการระบบทุนนิยมใหม่ในสหรัฐอเมริกา (9) - โลกาภิวัตน์

ได้มีข้อเสนอจากศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อจัดการระเบียบ ระบบการเงินและการลงทุนของสหรัฐอเมริกาใหม่โดยมีข้อเสนอ 4 แนวทาง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

ประสิทธิภาพกองทุนยังต่ำ (8) – โลกาภิวัตน์

ประสิทธิภาพกองทุนยังต่ำ (8) - โลกาภิวัตน์

บทความที่แล้วได้เขียนถึงกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญยังมีพฤติกรรมเป็น ?กองทุนผู้ป่วย? เพราะเกิดการลงทุนที่มุ่งแต่หวังเงินคืนกำไรระยะสั้น

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

ปัญหาของการลงทุน เพื่อนวัตกรรมขนาดใหญ่ (7) – โลกาภิวัตน์

ปัญหาของการลงทุน เพื่อนวัตกรรมขนาดใหญ่ (7) - โลกาภิวัตน์

ก็เป็นความจริงที่ว่านวัตกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการสร้างตลาดแรงงานและธุรกิจลูกโซ่ให้เกิดอย่างต่อเนื่องนั้น ดูแล้วไม่น่าสนใจเท่าใดนัก เพราะว่ากว่าจะได้รายได้ที่เป็นกำไรต้องใช้เวลาหลังจากดำเนินธุรกิจแล้ว 5 ถึง 10 ปี

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

หลักคิดทางการเงิน ทุนนิยมอเมริกัน (6) – โลกาภิวัตน์

หลักคิดทางการเงิน ทุนนิยมอเมริกัน (6) - โลกาภิวัตน์

ทำไมนักลงทุนหรือบริษัทต่าง ๆ ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมชุดใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมใหญ่ และเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (5) – โลกาภิวัตน์

นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (5) - โลกาภิวัตน์

เศรษฐกิจในโลกปัจจุบันมีการขับเคลื่อนตลอดเวลาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งก็มีนวัตกรรมทั้ง 3 ประเภทคือ นวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพ นวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิจคงอยู่ได้

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

ทุนนิยมอเมริกัน ต้องมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ (4) – โลกาภิวัตน์

ทุนนิยมอเมริกัน ต้องมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ (4) - โลกาภิวัตน์

เท่าที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ทุนนิยมอเมริกันจะเห็นได้ว่า การพัฒนานวัตกรรมได้มีมาตลอดควบคู่กับไปกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะ 200 ปีที่ผ่านมา

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,