“เอเซอร์”ออกโน๊ตบุ๊ค”ทูอินวัน”ช่วยดันยอดขายโต 15เปอร์เซนต์

“เอเซอร์” เชื่อมั่นยอดขายโน๊ตบุ๊คในไทยปีนี้ฟื้นตัวเติบโตไม่น้อยกว่า 10%ปัจจัยหนุนจากวินโดว์ส 10 เปิดตัว และถึงรอบการเปลี่ยนเครื่อง 6 เดือนที่ผ่านมาโตแล้ว 7% เร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 รุ่น เน้นทูอินวัน ช่วยดันยอดขายโตไม่ต่ำกว่า 15% ในปีนี้

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,

บอร์ด กทค.ถกร้องเรียนค่าบริการ 3จี ไม่ลด 15เปอร์เซนต์

บอร์ด กทค.ถกร้องเรียนค่าบริการ 3จี ไม่ลด 15เปอร์เซนต์

บอร์ด กทค. หารือแก้ประกาศมาตรการเยียวยา พร้อมเรื่องร้องการให้บริการ 3จี ที่ไม่ได้ลด 15% ตามกำหนด ด้าน “ประวิทย์” ขอขยายเวลาปฏิบัติงานอนุฯ คุ้มครองผู้บริโภค

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

ยอมแล้วจริง 3ค่ายลดค่าบริการ3G 15เปอร์เซนต์

ยอมแล้วจริง 3ค่ายลดค่าบริการ3G 15เปอร์เซนต์

สำนักงาน กสทช. เผยผลตรวจสอบและกำกับค่าบริการ 3จี?คลื่นความถี่ 2.1?GHz 3 ค่ายมือถือ?ประจำเดือน ส.ค.?ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 15%?ทุกแพ็กเกจ ขณะที่?ดีแทค?เนทเวอร์ค?ลดลงมากที่สุดถึง?29%…

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)?กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)?หรือ 3G??กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด หรือ?ไตรเน็ต?และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5 ที่กำหนดให้ ?ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง?(วอยซ์)?และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง?(นอน-วอยซ์) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2555 ได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้ การดำเนินการตรวจสอบเป็น?2?กรณี คือ กรณีนำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดปัจจุบัน (รายการส่งเสริมการขายเดิม) ไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน?2.1 GHz?ที่ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า?15%?และรายการส่งเสริมการขายใหม่ จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ?15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของวอยซ์?และนอนวอยซ์?ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า?15%?เช่นกัน

นายฐากร กล่าวต่อว่า ผลการตรวจสอบกรณีการนำายการส่งเสริมการขายเดิมไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน?2.1 GHz พบว่า?แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G?เดิม ที่นำไปใช้ให้บริการ 3G?ย่านความถี่ 2.1?GHz?จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ?โทรสะใจ?Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart?Phone?package?679?และ?Smart Phone?package?849

ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย?2G?ที่ไปใช้ให้บริการ 3G?บนโครงข่าย?2.1?GHz จำนวน?3 รายการ ได้แก่?iSmart 340 iSmart 510?และ?iSmart?765?และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการนำรายการส่งเสริมการขาย 2G?เดิมมาให้บริการ 3G?บนคลื่นความถี่ 2.1?GHz?จำนวน 3 รายการ ได้แก่?dtacSaveSave Airtab 299?และ?SMP 399?ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ปรับลดอัตราค่าบริการลงมากกว่า?15%?ทั้งบริการวอยซ์และบริการนอนวอยซ์?ในทุกรายการส่งเสริมการขายข้างต้น โดยแพ็กเกจ หรือรายการส่งเสริมการขายบริการเสียงของ ดีแทค?เนทเวอร์ค มีอัตราค่าบริการลดลงมากที่สุดถึง?29%

เลขาธิการ กสทช. กล่าวอีกว่า ผู้รับใบอนุญาตทั้ง?3?ราย มีแนวโน้มที่จะทยอยปรับลดอัตราค่าบริการลง โดยเน้นปรับลดอัตราค่าบริการประเภทเสียงและอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก จะเห็นได้จากอัตราค่าบริการในเดือน ส.ค. 2556 ประเภทบริการเสียงอยู่ระหว่าง 0.58-0.72 บาทต่อนาที ซึ่งลดลงโดยต่ำกว่าค่าบริการที่ต้องลดลง 0.82 บาทต่อนาที ประมาณ 10-27%?เช่นเดียวกับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ที่ผู้รับใบอนุญาตนำเสนออัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 0.15-026 บาทต่อเมกะบิต โดยมีอัตราลดลงต่ำกว่าค่าบริการที่จะต้องลดลง 0.28 บาทต่อเมกะบิต ประมาณ?7-46%

สำหรับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง 15%?นี้ เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G?ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1?GHz?เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่?11?ล้านเลขหมาย ในขณะที่ยอดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีจำนวนสูงถึง?90 ล้านเลขหมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการในระบบ 2G?และ 3G?เดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้?หากพบปัญหาในการใช้งาน หรืออัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมในใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ คอลเซ็นเตอร์?1200?หรือ?SMS 1200?หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

?

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

นักวิจัยจี้ กสทช.หาวิธีคิดลดราคา 3 จี 15เปอร์เซนต์ แท้จริง

นักวิจัยจี้ กสทช.หาวิธีคิดลดราคา 3 จี 15เปอร์เซนต์ แท้จริง

นักวิจัยฯ เปิดวิธีวัดราคาค่าบริการ 3จี ลง 15% แบบ ?ตะกร้าสินค้า? มุ่งประโยชน์-สะท้อนการใช้งานผู้บริโภคอย่างแท้จริง พร้อมแนะ กทค. หาวิธีคิดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาการให้บริการในอนาคต…

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายพรเทพ เบญญาอภิกุล นักวิจัยประจำโครงการและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึงโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม หรือ NBTC ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) รายงานในหัวข้อ ลดค่าบริการ 3จี ลง 15% ใครได้ประโยชน์? : ข้อเสนอวิธีการเพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ว่า หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ผู้ให้บริการทุกรายลดราคาแพ็กเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ลง 15% จากราคาแพ็กเกจ 2จี และกำหนดอัตราอ้างอิงสำหรับแพ็กเกจใหม่ โดยกำหนดค่าโทรนาทีละ 0.82 บาท เอสเอ็มเอสข้อความละ 1.33 บาท เอ็มเอ็มเอสครั้งละ 3.32 บาท อินเทอร์เน็ตต่อ 1 เมกะไบต์ละ 0.28 บาท

ทั้งนี้ พบว่าการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจว่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดหรือไม่นั้นทำได้ยาก เนื่องจากอัตราอ้างอิงที่ประกาศเป็นรายบริการนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการและการคิดราคาที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงที่ผู้บริโภคซื้อเป็นแพ็กเกจ ไม่สามารถแยกซื้อบริการแต่ละประเภทแยกกันได้ การที่บริการทั้งหมดถูกผูกรวมเข้าด้วยกันในรูปของแพ็กเกจ ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้บริโภค และ กสทช. จะตรวจสอบว่าในแต่ละแพ็กเกจ บริการใดคิดราคาเกินกว่าราคาอ้างอิง

?การที่บริการเสียงและข้อมูลถูกขายพ่วงรวมกันเป็นแพ็กเกจ ทำให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการน้อยถูกคิดราคาในอัตราที่แพงกว่าผู้บริโภคที่ใช้บริการมาก การกำหนดราคาอ้างอิงเพียงอัตราเดียวแยกตามประเภทบริการ อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีการใช้งานสูง ซึ่งอัตราค่าบริการต่อหน่วยการใช้ของแพ็กเกจที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้อยู่ จะมีค่าที่ต่ำกว่าอัตราอ้างอิงที่ กสทช. ประกาศอยู่แล้ว? นายพรเทพ กล่าว

นักวิจัยฯ กล่าวต่อว่า กสทช. จำเป็นต้องกำหนดวิธีการวัดราคาที่สะท้อนลักษณะการใช้งานของผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถแน่ใจว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาการให้บริการในอนาคต ซึ่งวิธีที่ใช้คือ การสร้างลักษณะการใช้บริการ หรือตะกร้าสินค้า แสดงปริมาณการใช้บริการประเภทต่างๆ ที่จะเป็นตัวแทนของผู้บริโภคหลายกลุ่ม ที่มีลักษณะการใช้บริการเสียงและข้อมูลที่ต่างกัน และคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละกลุ่มว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดจากแพ็กเกจที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน 24 ลักษณะ โดยคำนวณค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคต้องจ่ายภายใต้แพ็กเกจ รายเดือน 2จี ของผู้ให้บริการทั้งสามราย และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากแพ็กเกจรายเดือน 3จี ของผู้ให้บริการรายเดือน และตรวจสอบดูว่าในแต่ละลักษณะการใช้บริการ แต่ละกลุ่มมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร และมีกลุ่มใดบ้างที่จ่ายลดลงกว่า 15% ตามความตั้งใจของ กสทช.

นายพรเทพ กล่าวอีกว่า จากลักษณะการใช้งานทั้ง 24 แบบ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีค่าบริการลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 7.8% ?ขณะที่บริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีค่าบริการลดลงเฉลี่ย 8.5% ส่วนโทเทิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีค่าบริการลดลง 17.7% ?สำหรับบริษัทเอไอเอส พบว่ามีเพียง 5 กลุ่มลักษณะการใช้บริการ จาก 24 กลุ่มเท่านั้น ที่จะจ่ายค่าบริการลดลงมากกว่า 15% ในระบบ 3จี ในขณะที่มีถึง 13 กลุ่มลักษณะการใช้งานที่จ่ายค่าบริการลดลงน้อยกว่า 5% ส่วนบริษัททรู พบว่ามี 9 กลุ่มลักษณะการใช้บริการที่จ่ายค่าบริการลดลงมากกว่า 15% และ 11 กลุ่มที่จ่ายค่าบริการลดลงน้อยกว่า 5% ขณะที่ ดีแทค มีถึง 10 กลุ่มลักษณะการใช้งานที่ค่าบริการลดลงมากกว่า 15 % และมีเพียง 2 กลุ่มมีค่าบริการลดน้อยกว่า 5%

นักวิจัย กล่าวด้วยว่า หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีปริมาณการใช้งานบริการเสียงในระดับสูงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการลดราคาแพ็กเกจน้อยที่สุด เหตุผลเนื่องจากว่าผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีแนวโน้มการใช้บริการเสียงเกินจำนวนนาทีที่แพ็กเกจกำหนด แต่ราคาค่าโทรเกินแพ็กเกจสำหรับผู้ให้บริการทุกรายที่ 1.25-1.5 บาทต่อนาที ยังมีค่าสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนดและราคาค่าโทรเกินแพ็กเกจในระบบ 3จี เป็นต้นทุน ที่ยังไม่ลดลงสำหรับผู้บริโภคกลุ่มโทรมาก ในทางตรงกันข้าม ผู้บริโภคในกลุ่มที่มีการโทรน้อยแต่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการลดราคาแพ็กเกจ 3จี ของผู้ประกอบการ ผลดังกล่าวบ่งชี้ว่า ผู้ประกอบการมีแนวโน้มการลดราคาแพ็กเกจผ่านการปรับเปลี่ยนลักษณะแพ็กเกจ โดยการเพิ่มปริมาณข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้บริโภคกลุ่มที่เน้นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ

?กสทช.จำเป็นต้องมีเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการทำธุรกิจ และลักษณะการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งวิธีการใช้ตะกร้าสินค้าที่นำเสนอมีข้อดี ที่สามารถแสดงผลกระทบต่อผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม และการคำนวณคำนึงถึงสภาพความเป็นจริง ที่บริการหลายประเภทถูกขายพ่วงเป็นแพ็กเกจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดผลของนโยบายและติดตามสภาวะราคาและระดับการแข่งขันในตลาด? นายพรเทพ กล่าว.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

‘เอไอเอส-ทรู’ งานเข้า ลด 15เปอร์เซนต์ เหลว-กสทช.จ่อหวด 17 มิ.ย.

“เอไอเอส-ทรู” งานงอก! เลขาฯ กสทช.ไม่ปลื้ม หลังรับรายงานผลตรวจสอบ 3จี 2.1 GHz ลด 15% เหลว ไม่ผ่านกว่า 80% เตรียมเรียกชี้แจงพร้อมกัน 3 ค่าย 17 มิ.ย. เวลา 13.00 น…

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบหลังการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ซึ่งต้องลดราคาค่าบริการรายเดือนที่มีอยู่เดิม ลง15% ทุกแพ็กเกจ ว่า ขณะนี้คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการ การประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz ?ชุดที่มี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบ 1 เดือน หลังครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 56 พบว่า คุณภาพยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดถึง 80% ทั้งระบบการให้บริการด้านเสียง (ว้อยซ์) และระบบอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม กสทช.จะแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.

เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตนั้น ผลการรายงานครั้งนี้ พบว่าทั้ง 2 บริษัท คือ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค และ เรียล ฟิวเจอร์ ที่เปิดให้บริการ 3จี 2.1 GHz แล้ว ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ส่วน ดีแทค เน็ทเวอร์ค ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ แต่จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ และเตรียมเรียกทั้ง 3 ราย เข้ามาชี้แจงและสอบถามรายละเอียดในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

นายฐากร กล่าวอีกว่า สำหรับราคากลางสำหรับค่าบริการ 3จี ตามที่สำนักงาน กสทช. สรุป ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2555 และต้องลดลง 15% ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งจะเป็นเกณฑ์กลางสำหรับการออกแพ็กเกจใหม่ ประกอบด้วย ค่าบริการว้อยซ์ 0.97 บาทต่อนาที ต้องลดเหลือ 0.82 บาทต่อนาที บริการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ข้อความละ 1.56 บาท ลดเหลือ 1.33 บาท บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (เอ็มเอ็มเอส) ข้อความละ 3.90 บาท ลดเหลือ 3.32 บาท บริการอินเทอร์เน็ตนาทีละ 0.33 บาทต่อเมกะไบต์ ลดเหลือ 0.28 บาทต่อเมกะไบต์

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้บริการเจอปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ไม่ลดลงจากเดิม 15% หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการ สามารถร้องเรียนมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1200 เอสเอ็มเอส 1200 หรือเว็บไซต์ www.nbtc.go.th

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

ยอมแล้ว 3ค่ายมือถือ ลดค่าบริการ3จี 15เปอร์เซนต์

กสทช.เผย 3 ค่ายมือถือยอมลดอัตราค่าค่าบริการ 3จี ลง 15% พร้อมระบุ ย้ายค่ายบนโครงข่ายเดิมต้องคืนเงินลูกค้าภายใน 30 วัน…

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. และตัวแทนผู้ประกอบการ3ค่ายมือถือ ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด ที่เปิดให้บริการ 3 จี คลื่น 2,100 กิกะเฮิร์ตซ ว่า ได้หารือเกี่ยวกับการลดอัตราค่าบริการลง 15% โดยสำนักงาน กสทช.กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

1.โปรโมชั่นเดิมที่มาจาก 2จี และ 3จี เดิม ต้องลดลงไม่น้อยกว่า 15% โดยเอไอเอสแจ้งว่า ได้ย้ายแล้ว คือ คุยสะใจ เดิมกำหนด 350 บาท เหลือ 290 บาท โปรโมชั่นเติมเงินโทรสะใจ กำหนด 3 นาทีแรก 2.75 บาท ส่วนนาทีต่อไปนาทีละ 50 สตางค์? ก็ได้ปรับลดลง นาทีแรก 2.30 นาทีถัดไป 40 สตางค์ ขณะที่ แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ ยืนยันว่าลดแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.2556 ส่วน เรียลฟิวเจอร์ จะลดวันที่ 1 มิ.ย.2556 ได้แก่ ค่าบริการเสียง ระบบรายเดือน 399 บาท จะลดเหลือ 340 บาท และ 599 เหลือ 510 บาท และ 899 เหลือ 765 บาท และดีแทค เน็ตเวิร์ค จะเปิดให้บริการในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิ.ย.นี้ แจ้งว่า จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกสทช.อย่างเคร่งครัด

เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า อันลิมิตจะมีแคปสปีด ถ้า 899 จะมี 5 GB. สำหรับโปรโมชั่นใหม่ มติที่ประชุมบอร์ด กทค. ให้ใช้อัตราเฉลี่ยวันที่ 7 ธ.ค. 2555 เป็นเกณฑ์กลางในการกำหนดราคาใหม่ ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้แจ้งอัตราเฉลี่ยให้ค่ายมือถือไปปฏิบัติแล้ว คือ อัตราเสียง 97 สตางค์ต่อนาที เหลือ 82 สตางค์ เอสเอ็มเอส 1.56 บาทต่อข้อความ เหลือ 1.33 บาทต่อข้อความ เอ็มเอ็มเอส 3.90 บาทต่อข้อความ 3.32 บาทต่อข้อความ อินเทอร์เน็ต ที่กำหนด 0.33บาทต่อเมกะบิตต่อบาท เหลือ 28 บาทต่อเมกกะบิต หลังจากลดลง15% แล้ว โดยจะนำอัตรานี้ ไปคำนวนในโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด ซี่งประชาชนจะได้รับส่วนลด

นายฐากร กล่าวอีกว่า หากประชาชนต้องการย้ายในโครงข่ายเดิม สามารถโอนย้ายเงินได้ แต่กรณีข้ามโครงข่ายนั้น ผู้ประกอบการต้อง คืนเงินให้ประชาชน เมื่อสัญญาเลิกกันผู้ให้บริการต้องคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการคืนเงินสด หรือ เช็ค ภายใน 30 วัน ซึ่งทั้ง 3 ค่ายได้รับทราบและจะดำเนินการตามประกาศนี้ ส่วนกรณีการโอนย้ายลูกค้า ที่มีปัญหาว่าจะต้องเปลี่ยนซิมใหม่หรือไม่นั้น ทางสำนักงานกสทช.ยืนยันและขอความร่วมมือทั้ง 3 ค่ายว่า ควรที่จะมีการเปลี่ยนซิมใหม่ทั้งหมด เพื่อที่จะให้มีความชัดเจน ซึ่งทั้ง 3 ค่ายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เลขาฯ กสทช. กล่าวด้วยว่า ส่วนการทำอินเตอร์โรมมิ่ง กรณีเดินทางไปต่างประเทศนั้น กรณีดังกล่าวยังไม่มีสัญญา ก็ขอให้ทั้ง 3 ค่าย ประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทราบว่าหากโอนย้ายเครือข่ายไปแล้ว ยังไม่สามารถใช้ได้ จะยินยอมหรือไม่ อย่างเช่นเรียลฟิวเจอร์ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นั้น สามารถใช้ได้ประมาณ 25 ประเทศ และใช้ได้ถึง 50 ประเทศในไตรมาสที่ 3 ส่วนดีแทคสามารถใช้ได้ถึง 20-30 ประเทศ ยังไม่สามารถใช้อินเตอร์โรมมิ่งได้ทั้งหมด สำหรับ การร้องเรียนของคอลเซ็นเตอร์ 1200? เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ลดค่าบริการลง 15% มีจำนวน? 34 เรื่อง? และสอบถามข้อมูล 194 เรื่อง.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

กสทช. สรุปลดค่าบริการ3จี 15เปอร์เซนต์ 3ค่าย รอบแรก 27 พ.ค.

ประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการฯ ส่งสรุปรายงานรอบแรกให้เลขาฯ กสทช. หลังครบกำหนด 15 วัน พร้อมแถลงพรุ่งนี้ (27 พ.ค.) ขณะที่กังวล ปชช.ตจว.ไม่รู้เรื่องลดอัตราค่าบริการ 3จีใหม่ ลง15%…

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งรายงานสรุปเรื่องการติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี ที่ทั้ง 3 รายจะลดราคาค่าบริการรายเดือนที่มีอยู่เดิมลงไม่น้อยกว่า 15% ทุกแพ็กเกจ หลังจากครบกำหนด 15 วัน รอบแรก ในวันที่ 24 พ.ค.2556 ให้กับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แล้ว โดยคาดว่าสำนักงาน กสทช. จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.)

ประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี กล่าวต่อว่า สำหรับข้อสรุปในรายงานเบื้องต้น ประกอบด้วย โปรโมชั่นที่บริษัท ทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด เสนอขายว่ามีอะไรบ้าง และราคาโปรโมชั่นที่อยู่ในตลาดเพื่อการพิจารณา

นายก่อกิจ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวมองว่า กลไกตลาดมีความสัมพันธ์ทั้งกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค และมีข้อกังวลในเรื่องการลดอัตราลงไม่น้อยกว่า 15% มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ประชาชนตามต่างจังหวัดยังไม่ทราบเรื่องอัตราค่าบริการ 3จี ใหม่ ที่กำหนดให้ลดลงไม่น้อยกว่า 15% ขณะที่คนในเมืองทราบเป็นส่วนใหญ่ และ 2.จำนวนประชาชนที่ยังใช้บริการ 2จี อยู่ เนื่องจากอัตราการใช้โทรศัพท์ในประเทศไทยมีจำนวน 85 ล้านเลขหมาย แต่มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ถึง 10 ล้านเครื่อง จึงอยากให้ 3จี กระจายไปทั่วทั้งประเทศ

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

‘กสทช.’โชว์บี้ 3 ค่ายมือถือลด 3 จี 15เปอร์เซนต์ ‘เอไอเอส’นำร่อง

?

กสทช. ทำให้เห็น บีบ 3 ค่ายมือถือลดอัตราค่าบริการ 3จี ลง 15% สำเร็จ แอดวานซ์ ไวร์เลส โชว์เหนือนำร่อง 21 พ.ค. ตามด้วย เรียลฟิวเจอร์ มิ.ย. ขณะที่ ดีแทค เนทเวอร์ค รั้งท้าย นัมเบอร์พอร์ทเหลือ 39 บาท จาก 99 บาท…

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้ให้บริการ 3จีใหม่ทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ เรียลฟิวเจอร์ จำกัด ว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปว่า ทั้ง 3 รายจะลดราคาค่าบริการรายเดือนที่มีอยู่เดิมลง 15% ทุกแพ็กเกจ โดยแอดวานซ์ ไวร์เลส จะเริ่มเป็นรายแรกในวันที่ 21 พ.ค. 2556 ตามด้วยเรียลฟิวเจอร์ เดือน มิ.ย.2556 และดีแทค เนทเวอร์ค จะลดราคาเป็นรายสุดท้าย เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เปิด 3 จีใหม่อย่างเป็นทางการ

เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับการลดราคาทุกแพ็กเกจลงครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแพ็กเกจ 3 จีใหม่เท่านั้น แต่ลูกค้าที่ใช้ในปัจจุบันก็จะได้ราคาถูกลงโดยอัตโนมัติ เช่น แพ็กเกจ 399 บาท จะลดลงเหลือ 340 บาท เป็นต้น และราคาดังกล่าวจะเป็นราคากลางที่ใช้กำหนดค่าบริการในระบบ 3 จีใหม่ ซึ่ง กสทช. อยู่ระหว่างตรวจสอบแพ็กเกจ 3 จี ของทุกรายว่าได้ลดราคาลง 15% จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ทั้ง 3 รายยังลดราคาค่าบริการการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย (นัมเบอร์พอร์ทิบิลิตี้) จาก 99 บาท เหลือ 39 บาท โดยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) อนุมัติวันที่ 21 พ.ค.นี้ ?อย่างไรก็ตาม หลังจากกทค. อนุมัติ จะเรียกเก็บที่ 39 บาทเป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจะลดลงเหลือ 29 บาท หรือ อาจถูกกว่า หากโอนย้ายจำนวนมาก รวมทั้งได้ขยายปริมาณการย้ายเพิ่มจาก 4 หมื่นเลขหมายเป็น 3 แสนเลขหมายต่อวันด้วย

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี กล่าวว่า ขณะนี้ กำหนดให้ทั้งผู้ประกอบการ 3ราย เแจ้งลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ 3 จีใหม่ จะต้องเปลี่ยนซิมใหม่ทั้งหมด จากเดิมที่สามารถแสดงความจำนงผ่านเอสเอ็มเอสได้ เนื่องจากผู้ให้บริการ 3 จีใหม่ เป็นคนละบริษัทกับรายเดิม และเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ สำหรับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพการใช้งานดาต้าที่ล่าช้านั้น กสทช. ได้เร่งให้ทุกรายปรับปรุงและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้ว แต่ในส่วนของดีแทคชี้แจงว่า เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ สัญญาณจึงยังไม่ใช่ 3จี จึงยังไม่พร้อมให้บริการ 100%

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

เอสไอเอส-ทรู เปิดศึกชิงลูกค้า3Gหั่นราคา 15เปอร์เซนต์

เอสไอเอส-ทรู เปิดศึกชิงลูกค้า3Gหั่นราคา 15เปอร์เซนต์

เอสไอเอส-ทรู เปิดศึกชิงลูกค้า 3 จี พร้อมหั่นราคา 15% ขณะที่ดีแทค แค่เปิดตัวไม่เปิดบริการรอ มิ.ย.2556 เร่ง กสทช. เคาะค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (ไอซี) เพื่อกระตุ้นการแข่งขันตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิตรซ์ (GHz) เพื่อมารับทราบนโยบาย 3 จี ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยประกอบด้วย 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ด้วย

ทั้งนี้เอไอเอส ได้แจ้งว่า จะเปิดตัวพร้อมเปิดให้บริการ 3 จี ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ โดยมีสถานีฐานรวม 2,945 แห่งกระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือหนาแน่น ส่วนกลุ่มทรู จะเปิดตัวพร้อมเปิดให้บริการวันที่ 8 และได้แจ้ง กสทช.ว่ามีสถานีบริการ 8 สถานีฐาน เน้นเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น ส่วนดีแทค จะเปิดตัวในวันที่ 9 พ.ค. แต่ไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางอีกครั้งในเดือนมิ.ย. โดยมีสถานีฐาน 89 แห่ง กระจายอยู่ใน 6 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ เป็นต้น

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต รับทราบถึงหลักเกณฑ์ก่อนเปิดให้บริการ 3 จี โดยเฉพาะการลดราคาค่าบริการ 3 จี ลง 15% ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายพร้อมที่จะปรับลดราคาค่าบริการ โดยไม่มีข้อแม้และไม่มีเงื่อนไขใดๆ เนื่องจากแต่ละรายต้องแข่งขันเพื่อสร้างจำนวนลูกค้า ขณะที่ผู้ให้บริการมือถือ ได้เร่งรัดให้กสทช.เร่งออกประกาศค่าเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์คอนเนกชั่น (ค่าไอซี) โดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์

ด้าน นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกสทช. กล่าวว่า การปรับลดลงราคาค่าบริการลง 15% นั้น ขอให้ผู้บริการนำโปรโมชั่นเดิมมาให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการ ปรับลดราคาด้วย ขณะเดียวกันต้องแสดงให้ชัดเจนว่าบริการใดเป็น 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz บริการใดที่เป็น 3 จีบนคลื่นความถี่เดิม 850 MHz เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามได้ย้ำกับผู้ให้บริการมือถือว่า แม้การประมูล 3จี จะเสร็จสิ้นปีแล้ว แต่ประชาชนยังค่อยจับตาว่าจะมีการปรับลดลงราคาหรือไม่ หากไม่มีการปรับลดลงราคา ก็อาจมีปัญหาหรือเกิดวิกฤติอีกครั้ง

กรรมการกสทช. กล่าวด้วยว่า ส่วนแผนการตอบแทนสังคม (CSR) กสทช.ได้ให้ผู้ให้บริการกลับไปทบทวนให้เกิดความชัดเจนและนำเสนอมาอีกครั้ง สำหรับการขยายประสิทธิภาพการให้บริการคงสิทธิเลขหมายนั้น คาดว่าในวันที่ 10 พ.ค. นี้จะมีความชัดเจนว่าจะขยายการรับโอนย้ายได้หรือไม่ ตามคำเรียกร้องของผู้ให้บริการ จากปัจจุบันมีการโอนย้ายเพียง 2,000 -3,000 เลขหมาย ขณะที่ความสามารถในการรองรับการโอนย้ายได้วันละ 40,000 เลขหมายต่อวัน.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,