ฟูจิซีร็อกซ์ โชว์นวัตกรรมใน DocuWorld 2016

ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดงานใหญ่ประจำปี DocuWorld 2016 โชว์โซลูชั่นและนวัตกรรมการสื่อสารไอที ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิตอล

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

เนรมิตเมือง ‘ฟูจิ ซีร็อกซ์’ 2012 DocuWorld โชว์นวัตกรรมงานพิมพ์

เนรมิตเมือง 'ฟูจิ ซีร็อกซ์' 2012 DocuWorld โชว์นวัตกรรมงานพิมพ์

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จัดงานใหญ่ “2012 DocuWorld” สาธิตประสิทธิภาพสินค้าและบริการโซลูชัน เตรียมจัดทัพดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ลงตลาดเครื่องพิมพ์ ตอบโจทย์องค์กร…

นายมาซาชิ ฮอนดะ กรรมการและประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดงาน 2012 DocuWorld ครั้งที่ 4 หนึ่งในกิจกรรมใหญ่ประจำปีของบริษัท ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งบริษัทตั้งเป้าผู้ร่วมงาน 3,000 คน โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนงานแสดงผลิตภัณฑ์ และสาธิตประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า และบริการของฟูจิ ซีร็อกซ์ และส่วนการสัมมนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมการบรรยายตลอดวัน สำหรับแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ คือ Green Solution for Sustainable Growth ที่เน้นการนำเสนอโซลูชันต่างๆ ของฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านเอกสารและข้อมูล เช่น การลดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้รูปแบบที่เหมาะสมและแตกต่างกันของธุรกิจประเภทต่างๆ

ทั้งนี้ ภายในงาน 2012 DocuWorld ได้ใช้รูปแบบของเมืองฟูจิ ซีร็อกซ์ ในการสื่อสาร โดยได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้

- Solution for Your Business Zone?? โซนที่นำเสนอเครื่องมัลติฟังก์ชันใหม่ล่าสุด และโซลูชั่นต่างๆ ที่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย, ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแยกเป็นประเภทของธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ISO

- Digital Printing Zone โซนที่นำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ยังแนะนำโอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจและการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะบุคคลที่จะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต

- Document Management Center โซนที่นำเสนอบริการรูปแบบต่างๆ ของฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งพบกรณีตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- Document Supply? Zone โซนที่นำเสนอกระดาษในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการพิมพ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

- Home/Office Corner โซนที่นำเสนอรูปแบบของ Printer ที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้งการสั่งพิมพ์ผ่านระบบ Wireless โดยใช้รูปแบบของร้านกาแฟ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสะดวกสบาย

- Fuji Xerox Eco-Manufacturing Zone โซนที่นำเสนอโรงงานรีไซเคิลของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ในประเทศไทย ที่สามารถรีไซเคิลชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ได้ถึง 99.8% และได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย รวมทั้งนโยบายกิจกรรม 3 R (Reduce, Reuse, Recycle, Reuse) เพื่อตอบสนองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทยังคงนำเสนอเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มีทั้งเครื่องมัลติฟังก์ชันสี ขาวดำซึ่งถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายและสะดวกขึ้น พร้อมเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานลดลง 30% ใช้เทคโนโลยี Smart Energy Management ทำให้เครื่องกินไฟน้อยลง ในขั้นตอนการผลิตยังมีการใช้วัตถุดิบ Recycle และ Reuse อุปกรณ์บางชิ้นเพื่อลดการบริโภคทรัพยากร วัตถุดิบ และส่วนประกอบที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การพัฒนาเมนูหน้าจอสีระบบสัมผัส ซึ่งขณะนี้มีเครื่องของบริษัทเท่านั้นที่มีเมนูเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นอีก 5 ภาษา ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างเข้าใจและใช้เครื่องได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับ Production Printing ปีนี้บริษัทจะนำเสนอความเป็น Total Solutions สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ Digital Printing Business เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์ที่หลากหลายรุ่น เหมาะกับขนาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่สร้างงานพิมพ์เฉพาะบุคคล งานพิมพ์ประเภทป้องกันการปลอมแปลง งานพิมพ์โฟโต้บุ๊ก งานพิมพ์ควบคุมคุณภาพงานสี และงานพิมพ์ด่วน ทั้งยังมีแนวทางการทำการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ Digital Printing อย่างชัดเจน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ องค์กรขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้นวัตกรรมโซลูชันเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มลูกค้าขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก โดยเน้นที่การทำโซลูชัน แก้ปัญหางานเอกสารด้วย Simple Solution โดยเป็นลักษณะการให้คำปรึกษาหรือแนะนำวิธีการทำงานเอกสารให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น ประหยัดขึ้น โดยกลุ่มที่เน้นเป็นพิเศษ คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็น สถาบันการศึกษา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชันสี และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปีนี้บริษํทคาดว่าจะมีรายได้รวมกว่า 4,000 ล้านบาท จากธุรกิจของฟูจิ ซีร็อกซ์ ทั้งหมดคือการให้บริการด้านระบบงานจัดการเอกสารทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์?รวมถึงการให้บริการด้านธุรกิจเอาต์ซอร์ส.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,