พุงโตร้ายกาจยิ่งกว่าความอ้วน อันตรายร้ายแรงถึง แก่ชีวิตได้ !

สถาบันศึกษาความสูงวัยแห่งชาติของอเมริกา ศึกษาพบว่า แม้คนที่มีน้ำหนักตัวปกติ แต่ถ้ามีพุงโต ก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ดร.แอนน์แมรี่ คอสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกล่าวแจ้งว่า ?คนเราไม่ควรจะดูแต่น้ำหนักตัวเท่านั้น หากต้องคำนึงถึงขนาดรอบเอวไว้ด้วย? การมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกิน เป็นข้อเสียของสุขภาพที่เห็นได้ชัด แต่การวัดวิธีไหนว่า จึงจะเป็นการวัดความแข็งแรงสมบูรณ์ ยังเป็นเรื่องที่ยังโต้เถียงกันอยู่

คณะนักวิจัยได้ติดตามศึกษาชายหญิงสหรัฐฯ วัยระหว่าง 51-72 ปี จำนวน 245,533 คน อยู่นานเป็นเวลา 9 ปี เพื่อหาความสัมพันธ์ของไขมันที่พุง ดัชนีมวลกายและอัตราการเสียชีวิต

โดยพบว่าในหมู่ผู้ชายผู้ที่มีพุงโต พากันเสียชีวิตลงในระหว่างช่วงเวลาของการศึกษา มากยิ่งกว่าเพื่อนฝูงที่ขนาดพุงเล็กกว่ากัน ร้อยละ 22 ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีผลก็ใกล้เคียงกัน

นอกจากนั้น ถ้าถือตามแนวของ องค์การอนามัยโลก คือผู้ที่พุงโต ได้แก่ ผู้ชายที่มีขนาดรอบพุงเกิน 40 นิ้ว และผู้หญิงที่มีขนาดรอบเอวมากกว่า 35 นิ้ว ก็พบผู้ที่พุงใหญ่ เสียชีวิตลงในช่วงเวลาการศึกษา 9 ปี มากกว่าเพื่อนฝูงที่เอวเล็กกว่า มากกว่ากัน 20%

ดร.แอนน์แมรี่ยอมรับว่า ยังไม่ เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดไขมันที่พุง จึงเป็นภัยต่อสุขภาพนัก จึงจะต้องศึกษากันต่อไป.

ที่มา : thairatch.co.th

Tags:

tags:

Post a Comment